St. Hallvard menighet markerer 150 år med ordenssøstre i Norge

Det er i disse dager 150 år siden de første ordenssøstre kom tilbake til Norge etter reformasjonen. Dette er nylig feiret i domkirken og i bispedømmets lokaler i Oslo. Kommende helg vil også St. Hallvard menighet markere dette jubileet. Hovedcelebrant i høymessen søndag 14. oktober kl. 11.00 vil være p. Frode Eikenes, sogneprest i St. Olav.

Vi vil få innlegg fra de tre søsterkongregasjonene som har betydd mest i menigheten. St. Elisabethsøstrene og søstrene på Lunden er begge er lokalisert i menigheten. St. Josephsøstrene er blant annet kjent i menigheten ved den innsats som sr. Beate Grevenkamp og sr. Marit Brinkmann gjorde gjennom mange år.

Alle er hjertelig velkomne til messe og kirkekaffe.

Med vennlig hilsen

St. Hallvard menighet

av Webmaster publisert 08.10.2007, sist endret 08.10.2007 - 15:50