Nytt presteråd i Oslo katolske bispedømme

Mandag den 8. oktober til torsdag den 11. oktober avholdes prestemøte på Mariaholm. På programmet mandag sto blant annet valg av presteråd, samt valg av prestenes/diakonenes representanter til OKBs pastoralråd.

Presteråd

Dom Alois Brodersen Can.Reg. og p. Piotr Pisarek OMI var ikke på valg i år og sitter derfor over til de kommende to år. Valgt for fire år ble p. Sigurd Markussen og p. Reidar Voith. P. Rolf Bowitz og p. Arne Fjeld OP ble valgt som vara. P. Irek Zielinski ble utnevnt av biskopen. Ved konstitusjon mandag kveld ble p. Sigurd Markussen valgt til ordfører og p. Reidar Voith til sekretær for presterådet.

Representanter i Pastoralrådet

P. Heinz-Josef Catrein SS.CC., p. Frode Eikenes og diakon Henrik von Achen ble valgt som representanter til Pastoralrådet. Disse har henholdsvis p. Oddvar Moi, p. Arnfinn Haram OP og p. Carlo Le Hong Phuc som personlige varamenn.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (9. oktober 2007)

av Webmaster publisert 09.10.2007, sist endret 09.10.2007 - 11:50