Kirken vokser mest i Afrika og Asia

Verdens katolske befolkning øker raskest i Afrika og Asia, ifølge den årlige rapporten fra misjonsnyhetsbyrået Fides.

Antall katolikker i verden økte med 16.6 millioner i 2005, rapporterer Fides. I Afrika økte antall katolikker med 4.65 millioner, i Asia med 3.08 millioner og i Amerika med 6.83 millioner (Vatikanets statistikk behandler Amerika som ett kontinent).

Nyhetsbyrået Fides, som drives av Kongregasjonen for folkenes evangelisering, presenterer kirkelig statistikk hvert år, for å gi et bilde av Kirkens kår særlig i misjonsområdene. De nye rapportene baserer seg på tall fra utgangen av 2005.

Antall prester verden over økte svakt. Med en økning på 520, ble totalantallet ved utgangen av år 2005 406 411 prester. Denne veksten er imidlertid ikke jevnt fordelt; i Afrika og Asia var det en betydelig vekst (til sammen i underkant av 3 000 flere prester), mens man i Europa fikk 1699 færre prester. På det amerikanske kontinentet var det en nedgang på 639. Som et resultat av dette økte antall katolikker per prest kraftig i Europa, Oseania og i Amerika, mens det ble færre katolikker per prest i Afrika og Asia.

Også antall prestestudenter økte i Afrika og Asia (til sammen med over 1500), mens antall seminarister gikk drastisk ned i Europa (443 færre) og svakt ned i Oseania (7 færre). På det amerikanske kontinentet ser man en liten oppgang; antall seminarister økte med 210 stk. Denne økningen er imidlerid størst i de latinamerikanske land.

CWN - Catholic World News (9. oktober 2007)

av Webmaster publisert 09.10.2007, sist endret 09.10.2007 - 12:35