To prester kidnappet - paven ber for deres liv

 Se også:

To syrisk-katolske prester ble lørdag den 13. oktober kidnappet i Irak. Ifølge nyhetsbyrået AisaNews holdes de to prestene fremdeles på skjult sted, og det skal være iverksatt forhandlinger med gjerningsmennene.

P. Mazen Esho og p. Pius Affas ble bortført da de var på vei til en kirke i Mosul for å feire messe. Gjerningsmennenes identitet er ikke kjent. Ifølge enkelte rapporter skal det ha blitt krevd løsepenger for prestene, under trussel om at de vil bli henrettet dersom kravet ikke innfris.

Ved angelusbønnen søndag den 14. oktober bønnfalt pave Benedikt XVI gjerningsmennene om å umiddelbart sette de to prestene fri, og Den hellige far la til at han av hele sitt hjerte "ber for deres frigjøring, for alle som lider under vold, og for fred." Den aktuelle kidnappingen er kun den siste av en rekke voldelige angrep på kristne i Irak som "ryster alle mennesker hvis hjerter brenner for dette landets beste og for fred i regionen", fortsatte paven.

Fra Irak kommer det nå rapporter om at kristne fortviler over at landets politiske ledelse ikke tar angrepene på den lille kristne minoriteten på alvor.

Erkebiskop Casmoussa, overhode for Det syrisk-katolske eparki (bispedømme) i Mosul, skal ifølge rapporter vie all sin tid til forhandlinger med prestenes kidnappere.

CWN - Catholic World News (16. oktober 2007)

av Webmaster publisert 16.10.2007, sist endret 16.10.2007 - 13:06