Paven kreerer 23 nye kardinaler den 24. november

Pave Benedikt XVIs våpenskjold

Vatikanet (KAP/KI) - Pave Benedikt XVI har i dag kunngjort at han vil kreere 23 nye kardinaler. Konsistoriet, hvor de nye kardinalene får sine insignier (ringen og den røde hatten) finner sted lørdag den 24. november - på vigilien for Kristi Kongefest.

De 23 nye kardinalene i rangorden, det vil si den rekkefølgen paven nevnte dem:

 1. Leonardo Sandri (f. 1943), argentinsk, titularerkebiskop av Cittanova, prefekt for kongregasjonen for Østkirkene, tidligere Sostituto (substitutt = avdelingsleder) for Statssekretariatets seksjon for alminnelige anliggender (2000-07), «nummer tre» i Vatikanet etter paven og statssekretæren.
 2. John Patrick Foley (f. 1935), amerikansk (USA), titularerkebiskop av Neapolis in Proconsulari, pro-stormester for Ridderordenen av Den Hellige Grav i Jerusalem, tidligere president for Det pavelige råd for Sosial kommunikasjon (1984-2007).
 3. Giovanni Lajolo (f. 1935), italiensk, titularerkebiskop av Caesariana, president for Den pavelige kommisjonen for Vatikanstaten, tidligere sekretær for Statssekretariatets andre seksjon, populært kalt Vatikanets «utenriksminister» (2003-06).
 4. Paul Josef Cordes (f. 1934), tysk, titularerkebiskop av Naissus, president for Det pavelige råd «Cor Unum» (1995- ).
 5. Angelo Comastri (f. 1943), italiensk, erkebiskop, biskop emeritus av Massa Marittima-Piombino, generalvikar for Vatikanstaten (2005- ), erkeprest for Peterskirken (2006- ).
 6. Stanisław Rylko (f. 1945), polsk, titularerkebiskop av Novica, president for Det pavelige råd for Legfolket (2003- ).
 7. Raffaele Farina S.D.B. (f. 1943), italiensk, titularerkebiskop av Opitergium, arkivar og bibliotekar for den hellige romerske Kirke (2007- ).
 8. Agustín García-Gasco Vicente (f. 1931), spansk, erkebiskop av Valencia (1992- ).
 9. Seán Baptist Brady (f. 1939), irsk, erkebiskop av Armagh [i Nord-Irland] og primas for hele Irland (1996- ).
 10. Lluis Martínez Sistach (f. 1937), spansk, erkebiskop av Barcelona (2004- ).
 11. André Vingt-Trois (f. 1942), fransk, erkebiskop av Paris (2005- ).
 12. Angelo Bagnasco (f. 1943), italiensk, erkebiskop av Genova (2006- ), president for Den italienske bispekonferansen (2007- ).
 13. Théodore-Adrien Sarr (f. 1936), senegalesisk, erkebiskop av Dakar (2000- ).
 14. Oswald Gracias (f. 1944), indisk, erkebiskop av Bombay (2007- ).
 15. Francisco Robles Ortega (f. 1949), meksikansk, erkebiskop av Monterrey (2003- ).
 16. Daniel N. DiNardo (f. 1949), amerikansk (USA), erkebiskop av Galveston-Houston (2006- ).
 17. Odilo Pedro Scherer (f. 1949), brasiliansk, erkebiskop av São Paulo (2007- ).
 18. John Njue (f. 1944), kenyansk, erkebiskop av Nairobi (2007- ).
 19. Emmanuel III Delly (f. 1927), irakisk, patriark av Babylon for kaldeerne (2003- ).
 20. Giovanni Coppa (f. 1935), italiensk, titularerkebiskop av Serta, tidligere nuntius i Tsjekkia (1990-2001).
 21. Estanislao Esteban Karlic (f. 1926), argentinsk, erkebiskop emeritus av Paraná (1986-2003).
 22. Urbano Navarrete S.J. (f. 1920), spansk, tidligere rektor for det pontifikale universitet Gregoriana (1980).
 23. Umberto Betti O.F.M. (f. 1922), tidligere rektor for det pontifikale Lateranuniversitetet (1991-95).

De siste fem kardinalene er eldre enn åtti år og kan derfor ikke delta i et pavevalg.

Paven annonserte også at han hadde tenkt å kreere en 24. kardinal, nemlig den polske biskopen Ignacy Jeż, biskop emeritus av Koszalin-Kołobrzeg, men han døde uventet i Roma dagen før kunngjøringen, den 16. oktober 2007, 93 år gammel.

I sin korte kunngjøring ved generalaudiensen onsdag gjorde paven det klart at ved nyutnevnelser til kardinalkollegiet gjelder å beholde balansen mellom kuriefunksjonærer og residerende erkebiskoper. De nye kardinalene avspeiler Kirkens universialitet med sitt «mangfold av tjenester» Det finnes også flere andre personer som på grunn av sine tjenester for Kirken kunne ha fortjent kardinalverdigheten, og han håper å kunne kreere dem ved en senere anledning, for dermed å vise sin aktelse for dem og deres hjemland.

Ved å utnevne 18 nye kardinaler under åtti år har paven så vidt gått ut over pave Paul VIs (1963-78) bestemmelse om maksimalt 120 kardinalelektorer. I øyeblikket er det 104 kardinaler under 80 år, men kardinalkollegiets dekanus Angelo Sodano fyller 80 år den 23. november, dagen før konsistoriet. Den 24. november vil det altså være 121 kardinalelektorer. Neste kardinal som fyller 80 år, er erkebiskop emeritus Friedrich Wetter av München, den 20. februar 2008.

Den 24. november sprenger kardinalkollegiet også for første gang grensen på 200, da det da vil være 202 kardinaler i Kirken.

De fleste av de nye kardinalene på listen var regnet som temmelig sikre, men det finnes også noen overraskelser samt noen angivelig sikre som ikke nådde opp i denne omgang. Kirkens universialitet gjenspeiles også geografisk, i og med at av de elleve nye kardinalene som leder store erkebispedømmer, er fem fra Europa og seks fra andre kontinenter. To av dem er fra Afrika og to fra Latin-Amerika, mens Asia og Nord-Amerika fikk en hver. I Afrika er en fra vest (Senegal) og en fra øst (Kenya), og i Latin-Amerika har Brasil og Mexico fått kardinaler på to klassiske kardinalseter i de to største katolske landene.

Mens erkebiskopen av Bombay i India var ventet, var erkebiskopen av Galveston-Houston i USA en overraskelse. Mange hadde regnet med at den nye erkebiskopen av Washington DC ville bli kardinal, men der har de en emeritus, kardinal Theodore McCarrick, som fortsatt er svært aktiv, og utnevnelsen er kanskje et tegn på at tyngdepunktet i Kirken i USA flyttes sørover. Påfallende er det også at ingen av kardinalene kommer fra Mellom-Amerika.

Blant de europeiske kardinalene var det også noen små overraskelser. At to kommer fra Spania, var ventet, ettersom landet i det siste har vært underrepresentert. Også erkebiskopen av Paris var opplagt. At paven i Irland valgte erkebiskopen av Armagh fremfor erkebiskopen av Dublin, har muligens med kandidatenes alder å gjøre, men Armagh er landets tradisjonelle primassete (selv om det ligger i et annet land - Nord-Irland er en del av Storbritannia).

Italienerne hadde muligens forventet flere kardinaler i tillegg til Angelo Bagnasco, erkebiskop av Genova og president for den italienske bispekonferansen. Erkebiskopen av Palermo på Sicilia, som tradisjonelt er et kardinalsete, må vente til neste gang.

Heller ikke Polen fikk noen kardinal denne gangen (bortsett fra kurieerkebiskopen Rylko), selv om både Warszawa og Wroclaw har fått nye erkebiskoper. Muligens må situasjonen i landet roe seg litt først etter uroen rundt utnevnelsen av Stanislaw Wielgus.

Kathpress/KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); (o: pe) (17. oktober 2007)

av Webmaster publisert 18.10.2007, sist endret 18.10.2007 - 00:17