Seminar inspirert av 40-årsjubileet for pave Paul VIs encyklika Populorum Progressio

 Se også:

I 1967 sendte pave Paul VI ut sin encyklika POPULORUM PROGRESSIO - Om folkenes utvikling. Her behandles temaer som sosial uro, bruk av privat eiendom, industrialisering, arbeid, utdanning, familiens rolle, befolkningsvekst, kultur, skillet mellom fattige og rike og fri handel. Paul VI tok her til orde for en "sann" eller "integral" humanisme og en "autentisk utvikling". Encyklikaen har viktige tanker å tilføre også i 2007, og 40-årsjubileet er blitt markert over hele verden. Inspirert av dette inviterer vi herved til seminaret

RETTFERDIGHET, FRED OG UTVIKLING FOR FOLKENE - dagens utfordringer sett i lys av Paul VIs encyklika Populorum Progressio

LØRDAG 17. NOVEMBER kl 10-16

PROGRAM:

- Henrik Alberius OP, Lyon, koordinator for arbeidet for rettferdighet og fred i Dominikanerordenens franske provins, presenterer dokumentet Populorum Progressio (PP)

- Kari Mette Eidem, generalsekretær i Caritas Norge, diskuterer "Kirkens sosiale ansvar, Caritas og historier om forandring"

- Sr. Madeleine Fredell OP, Gøteborg, behandler emnet helhetlig humanisme i innlegget "Å bli mer menneske"

- Benedicte Bull, Senter for utvikling og miljø (SUM) ved Universitetet i Oslo, diskuterer spørsmålet "Finnes det økonomiske og sosiale modeller som kan oppfylle intensjonene i pave Paul VIs encyklika i et utviklingsteoretisk perspektiv?"

- Sr. Toni Harris OP, Santa Sabina, Roma, internasjonal promotor for rettferdighet og fred i Dominikanerordenen, tar opp temaer fra Populorum Progressio

STED: Hos dominikanerne, Neuberggt. 15, Oslo

PRIS: Kr. 400 (inkludert lunsj)

PÅMELDING: Til dominikanernes sentralbord, tlf 22 43 07 71, eller per e-post til aaskjerdal@hotmail.com før 1. november

ARRANGØR: Katolsk socialakademi i samarbeid med dominikanerne,søstrene på Katarinahjemmet og legdominikanerne.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (22. oktober 2007)

av Webmaster publisert 22.10.2007, sist endret 22.10.2007 - 12:18