Biskopene bekymret for 'savnede' katolikker

 Se også:

Etter at undergrunnsbiskop John Han Dingxiang av bispedømmet Yong Nian i september døde mens han satt forvaring, har Hong Kong-biskopenes kommisjon for rettferdighet og fred appellert til myndighetene om å sette fri alle 'savnede' katolikker som ikke har gjort seg skyldige i forbrytelser.

I bispedømmets avis Kung Kao Po stiller kommisjonen særlig spørsmål ved hvordan de lokale myndigheter håndterte biskop John Han Dingxiangs dødsfall. Biskop Han ble i all hemmelighet flyttet til ukjent sted ca. ett år før han døde. Kun nære pårørende fikk anledning til å sitte en kort stund ved prelatens dødsleie. Få timer etter hans død, ble biskopen kremert - selv uten prest til stede. Kommisjonen kritiserer behandlingen av biskopen og uttrykker stor bekymring for andre biskoper som også sitter i arrest: "Vi er svært bekymret for helsetilstanden og sikkerheten for de eldre troende som er 'savnet', som gjentatte ganger settes i forvaring og i husarrest."

Kommisjonen nevner spesielt tre eldre undergrunnsbiskoper, Julius Jia Zhiguo av Zhengding, som er arrestert utallige ganger; James Su Zhimin av Baoding, som ble arrestert i 1997; og Cosmas Shi Enxiang av Yixian, som ble satt i varetekt i 2001.

Trosfrihet er en grunnleggende menneskerettighet, slår kommisjonen fast, og den ber kinesiske myndigheter om å løslate alle katolikker som holdes i forvaring uten grunn, særlig de eldre biskopene.

Kommisjonen for rettferdighet og fred forteller videre at de vil feire requiemmesse for biskop Han den 2. november, hvor man også vil be for hele Kirken i Kina.

ZEN - Zenit (23. oktober 2007)

av Webmaster publisert 23.10.2007, sist endret 23.10.2007 - 14:48