Kardinal ser vanskeligheter i kristen-muslimsk dialog

 Se også:

Som en respons på et åpent brev fra 138 representanter for islam, hvor de muslimske lederne inviterer til en kristen-muslimsk dialog, uttaler presidenten for Det pavelige råd for interreligiøs dialog at han absolutt ønsker en slik dialog velkommen, men at han allikevel ser klare utfordringer.

I et intervju med den franske avisen Croix, peker kardinal Jean-Louis Tauran på at muslimer gjerne ikke aksepterer den type interreligiøs dialog som kristne i dag forventer. For eksempel, sier han, kan ikke muslimer akseptere "dybdediskusjoner om Koranen," siden de tror at skriftene så og si er diktert av Allah. Således kan ethvert spørsmål rundt tekstene grense til blasfemi. Siden muslimske ledere avviser å diskutere deres tros grunnsannheter, hevder den franske kardinalen, "er det vanskelig å diskutere trosinnholdet."

Kardinal Tauran uttaler videre at i den grad man klarer å oppnå dialog med islam, så må kristne ledere insistere på at muslimske land må respektere religionsfrihet, på samme måte som den vestlige verden respekterer muslimers rettigheter. Spesielt, uttaler han, "dersom de kan ha moskeer i Europa, er det rimelig å forvente at de respekterer at det bygges kirker i deres land."

CWN - Catholic World News (23. oktober 2007)

av Webmaster publisert 23.10.2007, sist endret 23.10.2007 - 19:09