Msgr. Ralph Brown utnevnt til medlem av presterådet

 Se også:

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo har den 19. oktober 2007 utnevnt msgr. Ralph Brown JCD til medlem av presterådet for inneværende periode.

Under prestemøtet på Mariaholm i oktober, valgte prestene selv sine representanter til presterådet: Valgt for fire år ble p. Sigurd Markussen og p. Reidar Voith. P. Rolf Bowitz og p. Arne Fjeld OP ble valgt som vara. Ved samme anledning ble p. Irek Zielinski utnevnt av biskopen. Ved konstituering av presterådet ble p. Markussen valgt til ordfører og p. Voith til sekretær for presterådet.

Dom Alois Brodersen Can.Reg. og p. Piotr Pisarek OMI var ikke på valg i år og sitter derfor over til de kommende to år.

Også medlemmer av presterådet er generalvikar p. Arne Marco Kirsebom SS.CC. og koordinator for innvandrersjelesorgen p. Carlo Borromeo Le Hong Phuc - begge i kraft av sin stilling (ex officio).

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (25. oktober 2007)

av Webmaster publisert 25.10.2007, sist endret 25.10.2007 - 13:07