Kallsmesse i Mariahuset fredag 9. november

I forbindelse med Oslo katolske bispedømmes kampanje "Bønn for kall", feires det fredag den 9. november kallsmesse i Mariahuset i Oslo. Vanligvis feires det kallsmesser hver første fredag i måneden, men i november faller denne på Allesjelersdag. Merk at kallsmessen denne gang heller ikke feires i domkirken, men i kapellet i Mariahuset (Erling Skjalgsons gate 2, Oslo, tlf. 22 55 33 87). Messen begynner kl. 18.00 og celebreres av biskop Bernt Eidsvig.

Om Mariahuset - og l'Arche (Arken - felleskapene)

I 1964 flyttet kanadieren og universitetslæreren Jean Vanier sammen med to utviklingshemmede menn: Raphael Simi og Philippe Saux. Dette skjedde i den lille byen Trosly - Breuil nord for Paris. Disse tre menn og landsbyens prest, p. Thomas Philippe, som bodde like i nærheten, var begynnelsen til l' Arche-bevegelsen (Arken - bevegelsen). Ønsket var å skape et hjem i saligprisningenes ånd. For Jean Vanier og pater Thomas Philippe innebar dette å flytte mennesker som var utstøtte inn i sentrum av sine liv. L' Arche - bevegelsen har etterhvert blitt et stort nettverk av lignende hjem spredt over hele verden.

Psykolog og forfatter Wera Sæther bodde et halvt år i Trosly - Breuil og ble inspirert til å starte et fellesskap i Oslo med utspring i l' Arche. Sammen med Bodil Sødal startet hun Mariahuset i 1975. Bodil Sødal lever fortsatt i Mariahuset og forteller:

"Mariahuset er en økumenisk kommunitet, anerkjent i den katolske og den lutherske kirke som legmannskommunitet. Tre av oss i felleskapet er kvinner med 'utviklingshemminger'. De er på spesielle måter veivisere i vårt Nasareth-liv. De kan vise oss hva som er mer eller mindre viktig. Forandre perspektiv og blikk. De kan åpne oss for storheten i det bare å være, storheten i det lille. Det hellige i hverdagen. Det som gjorde at Jesus utbryter i Lukas-evangeliet: 'Jeg priser deg far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for kloke og forstandige, men åpenbart det for enfoldige. Ja, Far, dette var din gode vilje.'"

Velkommen til Mariahuset fredag 9. november!

Tro og Lys Norge / Mariahuset / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (26. oktober 2007)

av Webmaster publisert 26.10.2007, sist endret 26.10.2007 - 13:11