Kardinal Savino slår tilbake mot kritikk

 Se også:

Erkebiskopen av Caracas, kardinal Jorge Urosa Savino, uttaler at han som venezuelaner har rett til å uttrykke sine meninger om president Chavez sine foreslåtte konstitusjonelle endringer - uten å måtte ta av seg sine religiøse symboler. Uttalelsen kommmer som en respons til landets minister for kommunikasjon og kultur, som hevder at kardinalen burde ta av seg sitt kors og sin prestelige kledning før han uttaler seg om grunnlovsendringene.

"For å kunne fortsette å fremstille seg som talsmann for opposisjonen, burde Jorge Urosa avstå fra å bruke Kristus, korset og sin prestelige kledning når han kommer med propagandauttalelser mot konstitusjonell reform. Hvis ikke, så vil han fortsatt vise manglende respekt for vår katolske Kirke som tilhører oss alle, enten vi er biskoper eller ikke," hevder Lara.

I sitt svar til ministeren sier kardinal Urosa at han ikke intenderer å "ta av meg noen av mine religiøse symboler. Jeg anser meg selv som en venezuelaner med fulle rettigheter, men i tillegg er jeg også biskop med fulle rettigheter og samtidig plikter som jeg må oppfylle." "Vi prester og biskoper bør være nøytrale i politiske anliggender, men vi kan ikke være likegyldige til folks problemer," legger han til.

Kardinalen vektlegger at biskoper, som Kirkens hyrder, ikke tilhører en politisk opposisjon. Han uttrykker glede over at Lara anser seg selv som katolikk, og han slår fast at biskoper "taler til alle katolikker, uansett ideologi, sosial stilling, politisk ståsted, siden vi plikter å peke på farer, vanskeligheter og å lede an på veien."

Kardinalen undrer seg over hvorfor myndighetene retter så hard kritikk mot hans engasjement, når de har oppfordret til debatt rundt de foreslåtte grunnlovsendingene. "Dette er ulogisk," sier han. "Debatt betyr at det finnes forskjellige meninger og at man gjennom samtale og konfrontasjon kommer frem til en bestemmelse som er til hele landets beste," avslutter han.

CNA - Catholic News Agency (26. oktober 2007)

av Webmaster publisert 26.10.2007, sist endret 26.10.2007 - 14:49