Gymnasiaster skulket skolen for å gå i messe

Ikke skolemesse? Da ble det "skulkemesse".

Mer enn 500 gymnasisiaster fra en videregående skole i Taranto sør i Italia skulket skoleundervisningen for å ta del i en katolsk messe. Avisen "Avvenire" fortalte i sin søndagsutgave den 28. oktober at den nye skoleledelsen hadde avskaffet gudstjenesten ved skoleårets begynnelse, og at elevene dermed fredag morgen dro til en kirke i byens sentrum. Der ba de presten om å feire messe for skolens tidligere rektor, som døde i sommer. Det var kun 70 av skolens elever som valgte å ikke delta i "skulkemessen". Sogneprest Pio Montagna ble overrasket over henvendelsen, men hadde på sparket fattet en "sjelesørgerisk samvittighetavgjørelse", sa han til avisen. Under prekenen bad han de unge om ikke å skulke skolen og å respektere sine lærere. Elevene deltok med lesninger og sang under messen og tok opp kollekt; etterpå hadde enkelte bedt om å få gå til skriftemål.

KAP - KathPress (29. oktober 2007)

av Webmaster publisert 29.10.2007, sist endret 29.10.2007 - 10:31