Pontifikalmesse på nynorsk

 Se også:

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo nedsatte i januar i år en arbeidsgruppe for å oversette den katolske messe til nynorsk. Gruppens arbeid vil bli presentert på Norsk Katolsk Bisperåds symposium om liturgi på Mariaholm den 2.-4. november, og i denne forbindelse feirer biskop Eidsvig søndag den 4. november høymessen på nynorsk. Messen starter kl. 11.00 og feires altså i kapellet på Mariaholm. Alle er hjertelig velkommen til å delta i høymessen.

Helgens liturgisymposium skal gjennom foredrag og diskusjon legge grunnlaget for det videre arbeid med nyutgivelser av flere liturgiske bøker for Kirken i Norge.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (30. oktober 2007)

av Webmaster publisert 30.10.2007, sist endret 30.10.2007 - 13:29