Farmasøyter bør reservere seg fra distribusjon av enkelte legemidler, sier paven

Katolske farmasøyter må ikke være involvert i distibusjon av legemidler som er produsert for å fremkalle abort eller forårsake aktiv dødshjelp, uttalte pave Benedikt XVI den 29. oktober.

I en kort tale til Den internasjonale forening for katolske farmasøyter, som denne uken avholder møte i Roma, oppfordret Den hellige far farmasøytene til å være følsomme overfor "de etiske implikasjoner ved bruken av visse legemidler."

Særlig, hevdet paven, gjelder dette legemidler som "har som formål å forhindre implantasjon av embryoet eller å forkorte et menneskes liv."

Farmasøyter bør hjelpe offentligheten til å anerkjenne menneskets verdighet og til å forstå hva som er riktig anvendelse av legemidler, fortsatte paven. Når lovverket åpner for abort og aktiv dødshjelp, bør farmasøyter "av samvittighetsgrunner vurdere å reservere seg" fra å bidra til distribusjon, i stedet for å "på en direkte eller indirekte måte bidra til å formidle produkter som helt klart har umoralske formål."

De biomedisinske vitenskaper er til menneskets beste, la paven til. Han ønsket fremskritt i biomedisinsk forkning velkommen, men insisterte imidlertid sterkt på at forskningen aldri må krenke menneskeverdet.

CWN - Catholic World News (30. oktober 2007)

av Webmaster publisert 30.10.2007, sist endret 30.10.2007 - 19:19