Ny erkebiskop ønsker progresjon i samarbeidet med Den ortodokse kirke

 Se også:

Den russisk-ortodokse patriark Aleksej II kunne den 28. oktober ønske den nye katolske erkebiskopen av Moskva velkommen. I sitt budskap til erkebiskopen uttrykte patriarken et ønske om "en snarlig løsning på problemene" mellom Den ortodokse og Den katolske kirke.

Over 1500 troende var tilstede da erkebiskop Paolo Pezzi ble innsatt som overhyrde for erkebispedømmet Guds Mor i Moskva. Tilstede var også en delegasjon ortodokse prester, under ledelse av erkeprest Vsevolod Chaplin, som fremførte budskapet fra patriark Aleksej.

I sin takketale anerkjente den nye erkebiskopen Moskva-patriarkatets stadig tilbakevendende anklager om at at katolikker i Russland bedriver "proselyttisme". I en samtale med nyhetsbyrået Interfax trakk erkebiskopen opp et skille mellom aktiv evangelisering av de ikke-troende og det å "stjele" medlemmer av andre kirkesamfunn. Proselyttisme er ikke sann misjon, understreket erkebiskopen. Så lenge både katolikker og protestanter primært bedriver genuin evangelisering, hevdet han, "kan vi utvikle god forståelse og fremme enhet, siden det da ikke lenger vil være rom for konflikter."

Det var den avtroppende erkebiskopen av Moskva, erkebiskop Tadeusz Kondrusiewicz, som presiderte ved innsettelsen av sin etterfølger. Erkebiskop Kondrusiewicz, som tiltrer som erkebiskop av Minsk-Mohilev, Hviterussland, innrømmet at han var skuffet over at han ikke hadde maktet "å etablere en bedre relasjon til Den russisk-ortodokse kirke" i sin tid i Moskva.

"Jeg har aldri drevet proselyttvirksomhet," insisterte erkebiskop Kondrusiewicz. Han uttalte imidlertid sorg over manglende progresjon i det økumeniske arbeid og sa: "Jeg håper at den nye erkebiskopen kan gjøre mer på dette området."

Talsmenn for Moskva-patriarkatet har indikert at de er fornøyde med utnevnelsen av erkebiskop Pezzi og med at han i intervjuet med Interfax forsvarte flere av deres anliggender, blant annet patriarkatets ønske om å introdusere ortodoks trosundervisning i skolene og ortodokse militærprester.

CWN - Catholic World News (31. oktober 2007)

av Webmaster publisert 31.10.2007, sist endret 31.10.2007 - 13:08