Program for konsistoriet offentliggjort

 Se også:

Kontoret for den øverste pontiffs liturgifeiringer har offentliggjort programmet for det kommende konsistoriet, hvor pave Benedikt XVI skal kreere 23 nye kardinaler.

Seremonien finner sted på Petersplassen kl. 10.30 lørdag den 24. november. Konsistoriet skal foregå etter det nye ritualet som ble introdusert 28. juni 1991. Etter en liturgisk hilsen leser paven kreeringsformularet og utroper offisielt navnene til de nye kardinalene. Den første av de nye kardinalene vil så tale til paven på vegne av alle de andre. Ordets liturgi etterfølges av en preken av paven. Dernest skal de nye kardinalene bekjenne troen og avlegge sin ed. De vil da motta den røde "birettaen" eller hatten, og får tildelt hver sin titularkirke i Roma som et tegn på at de deler pavens pastorale omsorg for byen. Den hellige far vil overrekke hver av de nye kardinalene bullen som stadfester at de er kreert til kardinal og brevet som tildeler dem titular- eller diakonatskirke, og utveksle fredshilsen med dem. Kardinalen vil deretter gjøre det samme med hverandre. Ritualet avsluttes med de troendes forbønner, Fadervår og sluttvelsignelsen.

De nye kardinalene vil motta høflighetsvisitter samme dag fra kl. 16.30 til 18.30.

Dagen etter, den 25. november, feirer Den hellige far messe på Petersplassen kl. 10.30. De nye kardinalene koncelebrerer og mottar da sine kardinalringer.

LES: Fakta om kardinaler

VIS / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (31. oktober 2007)

av Webmaster publisert 31.10.2007, sist endret 31.10.2007 - 18:53