Fakkeltog til støtte for forfulgte kristne

"Husk på dem som sitter i fengsel, som om dere var lenket sammen med dem, og husk på dem som blir mishandlet, som om det gjaldt deres egen kropp." (Heb. 13,3).

Over store deler av verden krenkes grunnleggende menneskerettigheter hver dag - ikke minst trosfriheten. Millioner av kristne opplever daglig diskriminering og forfølgelse.

Som en støtte til verdens forfulgte kristne, inviterer Oslo katolske bispedømme, i samarbeid med flere andre aktører, til fakkeltog onsdag den 14. november. Fakkeltoget vil ha særlig fokus på de kristnes situasjon i Vietnam, Iran og Eritrea.

Oppmøte på Jernbanetorget, Oslo, onsdag den 14. november kl. 17.00, hvor det blir felles bønn og avmarsj til Stortinget. Etter en markering ved Stortinget, samles alle i Trefoldighetskirken (Dnk) for fellesskap og bønn.

Biskop Bernt Eidsvig av Oslo oppfordrer katolikker til å stille mannsterke opp ved markeringen, i solidaritet med våre forfulgte brødre og søstre.

Initiativtager til markeringen er Norsk Misjon i Øst, og de følgende aktører stiller seg også bak invitasjonen: Oslo katolske bispedømme, Åpne Dører, AsiaLink, Det norske baptistsamfunn, biskop Ole Chr. Kvarme (Den norske kirke), Norsk råd for misjon og evangelisering, Storsalen menighet, Oslo misjonskirke Betlehem og Oslo Vineyard.

Her kan du laste ned flyeren og dele ut til venner og kjente.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (1. november 2007)

av Webmaster publisert 01.11.2007, sist endret 01.11.2007 - 12:43