Muslimske lærde reagerer på kardinals uttalelse om kristen-muslimsk dialog

 Se også:

Etter at 138 muslimer ledere skrev til pave Benedikt XVI og andre av verdens kristne ledere og understreket hvordan felles religiøse verdier kan fremme samarbeid for fred og forståelse, gikk kardinal Jean-Louis Tauran ut og stilte spørsmål ved muligheten for å føre dialog med muslimer. Kardinalens uttalelser har skuffet og opprørt forfatterne av brevet.

Kardinal Tauran, som i mange år var Vatikan-diplomat og i september i år ble utnevnt til president for Det pavelige råd for interreligiøs dialog, har sagt at Vatikanet har planer om å svare formelt på brevet fra de muslimske lærde. Han uttrykte imidlertid tvil rundt hvorvidt invitasjonen til en kristen-muslimsk teologisk dialog var realistisk. Avisen La Croix spurte kardinalen om hvorvidt det var mulig å gå i teologisk dialog med andre religioner. "Med noen religioner, ja," svarte han. "Men med islam, nei, ikke nå. Muslimer aksepterer ikke muligheten for å diskutere Koranen, fordi de hevder at den er diktert av Gud. Men en slik streng fortolkning, er det vanskelig å diskutere trosinnholdet," uttalte han i intervjuet publisert den 18. oktober.

Aref Ali Nayed, en av de 138 muslimene som skrev under på brevet og som er seniorrådgiver ved Cambridge Interreligiøse Program ved universitetet i Cambridge, fortalte nyhetsbyrået Catholic News Service at "kardinal Taurans uttalelse til La Croix absolutt var svært skuffende."

Nayed, som også har undervist ved Det pavelige institutt for arabiske og islamske studier i Roma, hevder at kardinalens kommentarer "var svært skuffende for muslimske lærde og forarget mange muslimske troende på grasrotnivå."

"I stedet for å erklære at det er umulig å føre en teologisk dialog med muslimer, hadde det vært klokere av kardinal Tauran å spørre muslimske lærde direkte om hvilken type dialog de føler er mulig å føre, ut fra deres syn," uttaler Nayed i et skriftlig intervju med nyhetsbyrået Catholic News Service. Han hevder videre at muslimske lærde alltid har vært "bevisst det faktum at fortolkning, forståelse og eksegese av Guds evige ord" er menneskelige aktiviteter som må fornyes i hver tidsalder.

"Høytidleig tro på Koranens evige og guddommelige opphav, har aldri forhindret muslimer fra å forholde seg til den historisk og lingvistisk," forteller han. "Tvert imot, troen på Koranens åpenbaring av sannheten er selve motivasjonen for at det er brukt flere livsverk på grundige studier at Guds ord."

Det går helt klart et skille mellom dialog om etiske og teologiske spørsmål, uttalte Nayed, men mennesker som setter lit til at deres tro er "den grunnleggende kilde til og det beste grunnlag for et rettsskaffent liv, lever ikke som troende dersom de skiller mellom de to."

CNS - Catholic News Service (1. november 2007)

av Webmaster publisert 01.11.2007, sist endret 01.11.2007 - 14:12