Ettårsdag for biskop Gerhard Goebel MSFs død - rekviemmesse i St. Olav domkirke

Søndag den 4. november 2007 var ettårsdagen for biskop Gerhard Goebel MSFs død. I denne forbindelse feires det rekviemmesse for den avdøde biskopen av Tromsø i St. Olav domkirke, Oslo, mandag den 5. november kl. 18.00. Hovedcelebrant er biskop Georg Müller SS.CC. av Trondheim, og koncelebranter er biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo og msgr. Torbjørn Olsen, bispedømmeadministrator i Tromsø.

De tre overhyrdene i Den katolske kirke i Norge er samlet i Oslo mandag den 5. november til møte i Norsk katolsk bisperåd.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (5. november 2007)

av Webmaster publisert 05.11.2007, sist endret 05.11.2007 - 12:18