P. Francis Xavier Huynh Tan Hai feirer 25-årsjubileum for sin prestevielse

P. Hai feirer 25-årsjubileum som prest

P. Francis Xavier Huynh Tan Hai feirer den 6. november 2007 25-årsjubileum for sin prestevielse. Vietnamesisk pastoralsenter inviterer i denne forbindelse til jubileumsfeiring lørdag den 10. november. Det blir takksigelsesmesse kl. 13.00 i St. Olav domkirke, Oslo. P. Hai er hovedcelebrant, mens emeritert biskop Gerhard Schwenzer SS.CC og biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo koncelebrerer. I tillegg deltar flere andre prester, representanter og venner fra inn- og utland i feiringen.

Etter messen er alle hjertelig velkommen til mottagelse i Mariagården, Akersveien 16.

P. Hai er født den 6. juni 1951 i Quy Nhon, Vietnam. Han ble presteviet den 6. november 1982 av biskop John Willem Gran O.C.S.O. Siden 1986 har p. Hai vært sjelesørger for vietnamesere i Oslo katolske bispedømme.

For vietnamesiskspråklige, finnes mer informasjon om jubileet på pastoralsenterets hjemmesider, www.mucvu.no.

Velkommen til jubileumsfeiring!

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (6. november 2007)

av Webmaster publisert 06.11.2007, sist endret 06.11.2007 - 13:32