Nytt arbeidsutvalg i pastoralrådet

34 nyvalgte representanter for menigheter, prester/diakoner, ordensfolk, ansatte i OKB/menighetene, Norges Unge Katolikker og Norges Katolske Kvinneforbund, møttes den 27.-28. september til møte i Oslo katolske bispedømmes pastoralråd. Ved siden av å behandle saker som økonomi, budsjett, arbeidsområder for den kommende periode o.l., avholdt pastoralrådet valg på nytt arbeidsutvalg (AU). AU for den kommende perioden ble: P. Frode Eikenes (repr. for prestene), Maria Elizabeth Fongen (Askim), Einar Nelson (Oslo, St. Olav) og Nikoline Myklevik (Lillehammer). Varamedlemmer ble sr. Marie-Kristin Riosianu CSJ (repr. for ordensfolk) og Thanh Huu Nguyen (Jessheim). Fast medlem av AU er også biskop Bernt Eidsvig, som deltok i pastoralrådsmøtet på Mariaholm.

Det nye arbeidsutvalget konstituerer seg på møte den 12. desember i Oslo.

Se oversikten over de ulike instansers representanter til Pastoralrådet i perioden 2007-2009.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (8. november 2007)

av Webmaster publisert 08.11.2007, sist endret 08.11.2007 - 16:46