Motstridende meldinger om tillatelse til å ta med Bibler til OL i Beijing

 Se også:

Nyhetsbyrået Catholic News Agency (CNA) publiserte nylig en rapport fra den italienske dagsavisen "La Gazzetta dello Sport", som slo fast at det ikke vil være tillatt å ta med seg Bibler til deltagerlandsbyen under OL i Beijing 2008. CNA opplyser den 8. november at retningslinjene rundt muligheten for å ta med seg Bibel til lekene er noe uklare og motstridende. Den kinesiske olympiske komité skal nå ha firet litt på et tidligere varslet "totalt forbud" av religiøse artikler. I dag sier regelen at man kan medbringe gjenstander til andakt, i samsvar med kinesiske lover om "religionsfrihet", men "religiøse gjenstander ment for å gi propaganda til en kult", vil være ulovlig.

Avisen "La Gazzetta dello Sport" siterer sikkerhetssjef Fu Qiang, som sier at han ikke kan spesifisere hvilke gjenstander som kan regnes som "propaganda", men han forsikrer at religiøse gjenstander til privat bruk er lovlig å medbringe.

På den offisielle hjemmesiden til OL i Beijing 2008, heter det på en side med overskriften "Entry and Exit: Entry", kreditert turistadministrasjonen i Beijing:

"Alt trykket materiale, filmer og bånd som skader Kinas politikk, økonomi, kultur og etikk, er også forbudt å medbringe til Kina." Setningen etterfølges av en restriksjon vedrørende Bibler: "Merk: Enhver reisende anbefales å ikke ta med seg mer enn én Bibel inn i Kina."

The Cardinal Kung Foundation forklarer Kinas politikk om religion på sine hjemmesider: "Den kinesiske regjering anser religion som en trussel til dens makt. Som et resultat at dette begrenses den religiøse aktiviteter til myndighetsgodkjente organisasjoner og registrerte steder hvor man kan holde gudstjeneste. Den forsøker også å knuse de religiøse aktivitetene som ikke er myndighetsgodkjente."

The Cardinal Kung Foundation hevder at de kinesiske myndigheters løfte om religionsfrihet er falskt. "Kina fortsetter å begå alvorlige brudd på religionsfriheten (...) Den kinesiske regjering forfølger kraftig og systematisk medlemmer av kinas trosfellesskap, deriblant katolikker, protestanter, evangeliske kristne, tibetanske buddhister, uighur-muslimer og medlemmer av Falun Gong-bevegelsen."

The Cardinal Kung Foundation reagerer også sterkt på at OLs prestisje svekkes gjennom den urett kinesiske myndigheter begår, og hevder at "olympiadens noble navn kraftig svertes" gjennom Kinas brudd på menneskerettighetene og trosfriheten. Videre hevder organisasjonen at Den olympiske komité bør vurderer å kansellere lekene i Kina, dersom den ønsker å opprettholde lekenes gode navn og rykte.

For tiden er fem katolske biskoper og 15 prester fengslet i Kina, på grunnlag av motstand mot den myndighetsgodkjente Kinesiske Patriotiske Katolske Kirke.

CNA - Catholic News Agency (9. november 2007)