Seminar om "Populorum Progressio" avlyst - men velkommen til foredrag

 Se også:

Seminaret i forbindelse med 40-årsjubileet for pave Paul VIs encyklika Populorum Progressio, arrangert av Katolsk socialakademi i samarbeid med dominikanerne, søstrene på Katarinahjemmet og legdominikanerne, er dessverre avlyst grunnet for få påmeldte. Det holdes allikevel et åpent foredrag samme dag. Foredragsholder er Henrik Alberius OP, som vil gi en presentasjon av dokumentet. Han er dominikaner i Lund (Sverige), men arbeider nå i Lyon som koordinator for arbeidet for rettferdighet og fred i dominikanerordenens franske provins. Han har tidligere vært økonomijournalist i en av de store svenske dagsavisene.

Encyklikaen har viktige tanker å tilføre også i 2007, og 40-årsjubileet er blitt markert over hele verden. Paul VI tok her til orde for en "sann" eller "integral" humanisme og en "autentisk utvikling".

Sted: Hos dominikanerne, Neuberggt. 15

Tid: Lørdag den 17. november kl. 11-12.30

Ingen forhåndspåmelding

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (9. november 2007)

av Webmaster publisert 09.11.2007, sist endret 09.11.2007 - 13:27