Ikke flere seksuelle overgrep i Den katolske kirke enn i samfunnet for øvrig, sier forskere

 Se også:

Misbruksskandalene har de siste fem år hengt som en tung skygge over Den katolske kirke. Under den årlige samlingen av USAs katolske biskoper, som denne uken pågår i Baltimore, fikk biskopene fremlagt en forskningsrapport fra John Jay College. Denne viser at forekomsten av seksuelle overgrep ikke er større i Den katolske kirke enn i samfunnet for øvrig.

Forskningsprosjektet, som bærer tittelen "Undersøkelse av årsaker og kontekster", søker å besvare spørsmålet hvorfor misbrukskrisen gikk som den gikk og hva som forårsaket denne.

Selv om forskningsprosjektet kun har pågått i ett av tre år, har forskerne allerede påvist et interessant resultat. I motsetning til den ikke sjeldne påstanden om at Kirken har en struktur eller natur som medfører en opphopning av seksuelle overgrep blant geistlige, finner forskerne ingen større forekomst i Kirken enn i resten av samfunnet.

Dette star "i kontrast til ideen om at det er noe spesielt ved Den katolske kirke som førte til misbruk av mindreårige," uttalte forskningsleder Karen Terry.

Sosiologen utfordret også teorien om at det var en endring av moralteologien ved presteseminarene i 1970-årene som førte til misbrukene. Av de mer enn 4000 prestene som man vet misbrukte mindreårige mellom 1950 og 2002, fortalte Kerry, var 90 % ordinert før 1980 og 70 % før 1970. Den største andelen misbruk fant sted i 70- og 80-årene, mens den største andelen av rapporteringer om disse overgrepene fant sted mellom 1993 og 2000.

Man har i undersøkelsen også samlet informasjon om overgrepsprestene, for å analysere deres forskjeller i personlighet og hvorvidt det foreligger psykiske forstyrrelser. Formålet med dette var å avdekke hvorvidt man kan skille overgripere fra stoffmisbrukere, pedofile, narsissister eller lignende. Rapporten om disse funnene skal ifølge planen publiseres om et halvt år.

Da Terry etter forelesningen åpnet for spørsmål, var det flere av biskopene som meldte seg. Erkebiskop Henry J. Mansell spurte hvorvidt det er utført "noen andre studier på seksuelt misbruk av mindreårige?" Forskerne, med Terry i spissen, forklarte at dette er den største undersøkelsen av sitt slag. Mens også andre institusjoner begynner å forske på temaet, har ingen andre foreløpig vært villige til å frigjøre resultatene.

Den amerikanske bispekonferanses nye visepresident, biskop Gerald Kicanas av Tucson, spurte om misbruk i samfunnet for øvrig: "Forekomsten av seksuelt misbruk av barn er redusert i Kirken. Er dette også tilfelle i samfunnet for øvrig?" Forskerne bekreftet at seksuelle misbruk på lignende måte er redusert i samfunnet generelt.

CNA - Catholic News Agency (16. november 2007)

av Webmaster publisert 16.11.2007, sist endret 16.11.2007 - 17:51