Katolsk Patriotisk Assosiasjon blokkerer bispeordinasjon

 Se også:

Den kinesiske Katolsk Patriotisk Assosisasjon blokkerer utnevnelsen av en biskop som er anerkjent av Den hellige stol, rapporterer nyhetsbyrået AsiaNews.

Vatikanet og myndighetene i Beijing har begge stilltiende samtykket i ordinasjonen av msgr. Giuseppe Gan Jungiu, som er utnevnt til biskop av Guangzhou. Biepeordinasjonen skulle finne sted den 3. desember, forteller AsiaNews. Patriotisk Assosiasjon skal imidlertid ha lyktes i å stanse seremonien ved å insistere på at også biskoper som ikke er anerkjent av Den hellige stol må være til stede.

Msgr. Gan ble i desember 2006 utpekt til biskop av Guangzhou gjennom en uavhengig valgprosess, et valg som senere ble godkjent av både Beijing og Den hellige stol.

Les mer om forholdet mellom Den katolske kirke og Kina.

CWN - Catholic World News (19. november 2007)