St. Olav domkirke søker sakristan

St. Olav domkirke

Utlysning:

St. Olav domkirke søker sakristan

St. Olav katolske domkirke i Oslo søker sakristan i 50% stilling, med arbeidstid lørdag, søndag og mandag. Det må også påregnes arbeid i høytider.

Sakristanen er ansatt av St. Olav domkirke, som er en egen driftsenhet underlagt Oslo katolske bispedømme. Ansvarlig for domkirken er domkirkerektor.

Sakristanens oppgaver vil være:

  • å forberede til messer
  • ansvar for orden i kirkerom og sakristi
  • innkjøp
  • vedlikehold av messeutstyr og tekstiler

Sakristanen bør:

  • være katolikk
  • være liturgibevisst
  • ha ordenssans
  • være tekstilkyndig
  • være fleksibel med hensyn til arbeidsoppgaver og arbeidstid
  • ha gode samarbeidsevner

Søknadsfrist: 4. januar 2008

Tiltredelse: Snarest, eller etter avtale

Lønn: Etter avtale

Søknad og evt. spørsmål rettes til domkirkerektor P. Tan Peter Duc Do OFM:

Adresse: Akersveien 5, 0177 Oslo

E-mail: domkirken@okb.katolsk.no

Telefon: 23 21 95 00 / 23 21 95 24

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (20. november 2007)

av Webmaster publisert 20.11.2007, sist endret 20.11.2007 - 20:05