Konsistoriet - begivenhetene dag for dag

 Se også:

Pave Benedikt XVI presiderer over sitt andre konsistorium den 24. november, hvor kardinalkollegiet får 23 nye medlemmer. Selve kreeringsseremonien tar kun ca. en time, men feiringen og diverse begivenheter i forbindelse med konsistoriet varer i fire dager.


Fredag 23. november - paven og kardinalene samtaler om økumenikk

Selv om den største offentlige oppmerksomheten vil rettes mot de to seremoniene på Petersplassen (kreeringen lørdag og messen søndag), er kardinalkollegiets møte med Den hellige far en svært viktig del av programmet. Den 23. november møter paven sine kardinaler - også de 23 nyutnevnte - til en samling bak lukkede dører. Ved fjordårets konsistorium ønsket pave Benedikt innspill fra kardinalene på temaer som dialog med islam samt forholdet til katolske tradisjonalister. Nå er hovedtema for morgenøkten økumenikk, mens ettermiddagen er satt av til åpne samtaler eller diverse anliggender.

"Jeg er svært glad og takknemlig for at Den hellige far har valgt dette tema," forteller kardinal Walter Kasper, president for Det pavelige råd for fremme av kristen enhet.

Møtet mellom paven og hans kardinaler vil innebære en statusrapport om økumeniske anliggender, etterfulgt av samtale. Man tar spesielt opp resultatene etter de nylige katolsk-ortodokse teologiske samtalene i Ravenna, men samtalen vil ha et videre perspektiv og også omhandle forholdet til De orientalske kirker, protestanter og pentekostale bevegelser, forteller Den hellige stols "sjefsøkumen" videre.

Kardinal Kasper opplever at anledningen til å ta opp økumeniske temaer med hele kardinalkollegiet er særlig viktig, siden "økumenikk er et mandat fra Vår Herre. Det er ikke et valg, det er en plikt for Kirken."

Pave Benedikt XVIs våpenskjold

Lørdag 24. november - konsistoriet og mottagelser

Den 24. november avholdes selve konsistoriet på Petersplassen kl. 10.30. Konsistoriet skal foregå etter det nye ritualet som ble introdusert 28. juni 1991. Etter en liturgisk hilsen, leser paven kreeringsformularet og utroper offisielt navnene til de nye kardinalene. Den første av de nye kardinalene vil så tale til paven på vegne av alle de andre. Ordets liturgi etterfølges av en preken av paven. Dernest skal de nye kardinalene bekjenne troen og avlegge sin ed. Hver kardinal kneler for paven, og paven gir kardinalen den røde birettaen. Den røde fargen symboliserer en kardinals vilje til å gi sitt liv for Evangeliet. Dette er et øyeblikk som vanligvis fremkaller stor applaus fra de mange tilreisende pilegrimer. De nye kardinalene får også tildelt hver sin titularkirke i Roma, som et tegn på at de deler pavens pastorale omsorg for byen. Den hellige far vil overrekke hver av de nye kardinalene bullen som stadfester at de er kreert til kardinal og brevet som tildeler dem titular- eller diakonatskirke, og utveksler så fredshilsen med dem. Ritualet avsluttes med de troendes forbønner, Fadervår og sluttvelsignelsen.

Samme ettermiddag er Vatikanet vertskap når de nye kardinalene holder "åpent hus" fra 16.30 til 18.30. Dette er en anledning hvor tusener av troende får anledning til å overrekke sine lykkeønskninger. For mange er dette en sjelden sjanse til å ikke bare hilse på en kardinal, men også til å se det apostoliske palass, hvor seansene finner sted.

Søndag 25. november - messe med paven og kardinalkollegiet

Den 25. november kl. 10.30 feirer paven en morgenmesse med de nye kardinalene, hvor han overrekker hver enkelt av dem en ring, som symboliserer deres spesielle bånd til Kirken i Roma.

Både konsistoriet og søndagens messe holdes på Petersplassen, siden det forventes å komme store menneskemengder. Blir det regn og kulde, kan man risikere at seremoniene må holdes innendørs, noe som eventuelt vil by på ekstra store logistiske utfordringer.

Mandag 26. november - pavelig audiens

Den 26. november mottar paven de nye kardinalene, deres slektninger og pilegrimsgruppene som har fulgt dem, til audiens. Dette er en mindre formell anledning.

De siste årene har konsistorier vært en anledning til å feire Verdenskirken - så også dette konsistoriet. Det er meldt store pilegrimsgrupper fra 15 land til Roma disse dagene. Noen av de nye kardinalene benytter anledningen til å feire sin første messe i den titularkirke de tildeles, slik at pilegrimene kan få delta også i denne.

Ikke alle kardinaler får anledning til å delta i konsistoriet og de relaterte begivenhetene. Vatikanet estimerer at rundt 150 nåværende kardinaler kommer til Roma. Disse vil uansett utgjøre en stor, rød skare ved seremoniene. Etter lørdagens konsistorium vil kardinalkollegiet ha rekordmange 201 medlemmer.

Catholic News Service / Vatican Information Service / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (21. november 2007)

av Webmaster publisert 21.11.2007, sist endret 21.11.2007 - 11:42