Katolske skoler står i nøkkelposisjon i land med konflikt

Et nytt Vatikan-dokument om katolske skoler ble den 20. november presentert på en pressekonferanse i Vatikanet. Prefekten for Kongregasjonen for katolsk utdannelse, kardinal Zenon Grocholewski uttalte ved anledningen at skolevesenet i dag er rammet av en "en alvorlig sykdom, særlig i Vesten."

Kardinal Grocholewski hevdet at indikasjonene på denne sykdommen er økende vold i skolen og en oppløsning av familien. Familieproblematikken er kritisk, hevdet kardinalen, siden familier "har hovedansvaret for utdannelsen av barna". Den polske kardinalen deltok i pressekonferansen sammen med msgr. Angelo Zani, undersekretær ved Kongregasjonen for katolsk utdannelse. Det 26 sider lange dokumentet - som blir publisert på italiensk, engelsk, fransk og spansk - er tredelt og omhandler utdannelsens misjon, intellektuell og åndelig formasjon av studentene og forberedelse av unge mennesker til misjonsoppdraget i verden.

Msgr. Zani fortalte reporterne at det i verden i dag er 250 000 katolske skoler, hvor 3.5 millioner katolske lærere tar hånd om 42 millioner studenter.

Katolske skoler utdanner også svært mange ikke-katolske elever, og skolenes misjon har et klart interreligiøst fokus. Slik sett har katolske skoler et særlig oppdrag og en nøkkelposisjon i land med konflikt. Msgr. Zani løftet i denne sammenheng særlig frem Libanon, hvor katolske skoler særlig arbeider for å lede unge mennesker inn i dialog og samarbeid mellom kristne og muslimer. Av 210 000 studenter ved katolske skoler i Libanon, er 24% ikke-kristne. I Bosnia-Herzegovina etablerte erkebispedømmet Sarajevo, i den perioden da man opplevde svært mye etnisk vold i regionen, tre interreligiøse skoler. Der ønsket man, uten fordommer, velkommen både serbere, kroater og muslimer. I Marokko er det 17 katolske skoler hvor den store majoritet av elevene er muslimer. Nepal har to slike skoler, fortalte msgr. Zani.

I USA har de katolske skolene tatt et særlig ansvar for utdannelse av etniske minoriteter. Omtrent 27% av elevene ved amerikanske katolske skoler er fargede, mens 14% er ikke-katolikker.

CWN / ZENIT (22. november 2007)

av Webmaster publisert 22.11.2007, sist endret 22.11.2007 - 13:01