Kreering av kaldeisk patriark til kardinal retter verdens oppmerksomhet mot kristne i Irak

 Se også:

Da pave Benedikt XVI den 24. november satte den røde hatten (birettaen) på kardinal Emmanuel-Karim Delly av Bagdads hode, var ikke det bare for å ære patriarken i Den kaldeiske kirke, men han rettet verdens oppmerksomhet mot situasjonen for de kristne i Irak.

Paven "fortalte meg 'Jeg håper at denne gesten vil være et tegn på forsoning (...) særlig mellom sunnier, shiitter og kristne, fordi Irak er et land jeg har kjært'", fortalte patriarken pressekorpset den 23. november, etter et møte mellom paven og kardinalkollegiet.

I sin preken under konsistoriet den 24. november sa paven at kreeringen av den kaldeiske lederen var en måte å "konkret uttrykke min åndelige nærhet og min kjærlighet" til Iraks kristne minoritet på. "De kjenner på kroppen de dramatiske konsekvensene av en vedvarende konflikt og lever nå i en skjør og vanskelig politisk situasjon," uttalte paven.

CNS - Catholic News Service (26. november 2007)

av Webmaster publisert 26.11.2007, sist endret 26.11.2007 - 13:38