Undergrunnsprest dømt til tre års fengsel

 Se også:

En kinesisk katolsk prest er dømt til tre års fengsel for ulovlig religiøs aktivitet, nemlig pastoralt arbeid i undergrunnskirken, rapporterer nyhetsbyrået AsiaNews.

P. Wang Zhong fra bispedømmet Xiwanze i Heibei-provinsen ble anklaget for å ha konsekrert en ny menighetskirke. Selv om han hadde gyldig byggetillatelse fra myndighetenes Byrå for religiøse anliggender, ple pateren tiltalt fordi han ikke anerkjenner den myndighetsstøttede Katolsk Patriotisk Forenings autoritet.

Flere tusen troende, deriblant 21 prester fra undergrunnskirken, deltok i kirkevielsen, rapporterer AsiaNews. Fengslingen av p. Zhong synes å være et resultat av en aggressiv ny kampanje iverksatt av Katolsk Patriotisk Forening for å kneble den kirkelige undergrunnsaktiviteten i Hebei-provinsen.

Biskop Yao Liang av bispedømmet Xiwanze ble satt i forvaring i juli 2006 og er fremdeles savnet. Minst 20 andre katolikker i bispedømmet, deriblant to prester, er per dags dato fengslet.

CWN - Catholic World News (27. november 2007)