Seminar om pave Benedikt XVIs teologiske tenkning 5. april 2008

Pave Bendikts våpenskjold

Lørdag 5. april 2008 fra kl. 10.00-15.30 arrangeres det på Menighetsfakultetet (MF) i Oslo seminar om pave Benedikt XVIs teologiske tenkning.

Da Joseph Ratzinger ble valgt til Johannes Paul II's etterfølger den 19. april 2005, hadde han bak seg en omfattende fagteologisk karriere. Dette seminaret fokuserer på ulike aspekter ved hans teologiske tenkning - hans akademiske teologi som alltid har stått i nær relasjon til den kirkelige teologi og spiritualitet hos Ratzinger.

Foredragsholderne er hentet fra England, Sverige og Norge og er alle kjennere av pave Benedikts teologi:

Aidan Nichols OP:
The Place of Joseph Ratzinger in Catholic theology. Nichols er John Paul II Memorial Visiting Lecturer ved Universitetet i Oxford. Forfatter av The Thought of pope Benedict the XVI. An Introduction to the Theology of Joseph Ratzinger.
Ola Tjørhom:
Benedikt XVI - mellom modernitet og premodernitet. Tjørhom er professor i systematisk teologi og dogmatikk, med spesialområde innenfor økumenisk teologi.
Gösta Hallonsten:
Paven, Jesus og eksegetikken. Hallonsten er professor i systematisk teologi ved Universitetet i Lund. Medlem av Den katolske kirkes internasjonale teologkommisjon.
Maria Junttila:
Kristen teologi mellom det Absolutte og historiske prosesser. Junttila er forskningsstipendiat ved Det teologiske Menighetsfakultet og skriver avhandling om Joseph Ratzingers teologi.
Seminaravgift:
Kr. 150,-
Arrangører:
Oslo katolske bispedømme ved generalvikar Arne Kirsebom SS.CC, i samarbeid med Ståle Johannes Kristiansen (stipendiat Universitetet i Bergen), Olav Hovdelien (stipendiat Universitetet i Agder) og Øystein Lund (studiesjef ved Menighetsfakultetet.)
Påmelding til:
Olav.Hovdelien@uia.no eller Staale.Kristiansen@uib.no

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (29. november 2007)

av Webmaster publisert 29.11.2007, sist endret 29.11.2007 - 15:01