Jessheim og Kongsvinger blir egne menigheter 2. desember

 

 Se også:

Den 15. juni i år varslet biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo at Kongsvinger og Jessheim med omegnkommuner, som i dag tilhører St. Magnus menighet på Lillestrøm, vil bli skilt ut som egne menigheter. Opprettelsen av de to nye menighetene, Sta. Clara i Kongsvinger og St. Gudmund på Jessheim (Øvre Romerike), skjer formelt den første søndag i advent, altså 2. desember. Samtidig meddelte biskopen at p. Iruthayanathan Pethurupillai fortsetter som sogneadministrator for St. Magnus, p. Rory Mulligan SM blir sogneadministrator for St. Gudmund og p. Erik Ruud SM sogneadministrator for Sta. Clara.

Sta. Clara menighet vil omfatte de seks kommunene i Kongsvinger og omegn - Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Grue og Åsnes - strekker seg over 4580 km² og har per dags dato 263 registrerte katolikker. Det er opprettet et interimt menighetsråd for den nye menigheten, som vil fungere inntil nytt råd kan bli valgt. Dette består av Marilyn Køien, Conchitina Moe, Barbara Frøyen, Maria Neukirch Hansen, Hanh Thi Ha, Kjersti Kvellestad Haugann, Rosemarie Tronsmo og Nhan Duc Nguyen. Observatører i pastoralrådet er Tam Doan Vo, med vara Olaf Nigg Bjarkøy. Menigheten får også fra 2. desember ny postadresse; Postboks 1303, 2206 Kongsvinger. Besøksadressen blir som før; Sta. Clara kirke, Heggebærvegen 2, Kongsvinger.

St. Gudmund menighet omfatter de seks kommunene på Øvre Romerike - Gjerdrum, Ullensaker, Nes, Eidsvoll, Nannestad og Hurdal - og strekker seg over 2056 km². Per dags dato er det 866 registrerte katolikker i dette området.

 

Erik Ruud (foto: Mats Tande 2012-01-30)
p. Iru, St. Magnus menighet p. Mulligan, St. Gudmund menighet p. Ruud, Sta. Clara menighet

Utskillelsen av de to nye menighetene fra Lillestrøm søndag den 2. desember markeres i alle de tre involverte menighetene:

I Lillestrøm feires det messe ved biskop Eidsvig kl. 11.00, med etterfølgende kirkekaffe.

På Jessheim markeres dagen ved at generalvikar p. Arne Kirsebom SS.CC. feirer høymessen kl. 11.00, koncelebrert av p. Rory Mulligan SM, St. Gudmund menighets første sogneadministrator. Det er kirkekaffe etter messen.

På Kongsvinger er det Sta. Clara menighets nye sogneadministrator, p. Erik Ruud SM, som feirer messen kl. 15.00. Etter messen er det kirkekaffe.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (30. november 2007)

av Webmaster publisert 30.11.2007, sist endret 31.01.2012 - 15:22