Bønn for kall fredag 7. desember: St. Carolus Borromeussøstrene

Oslo katolske bispedømmes kampanje "Bønn for kall" fortsetter. Den markeres ved at alle bispedømmets menigheter i messen hver første fredag i måneden ber spesielt for kall. I Oslo markeres "kampanjen" også ved at bispedømmets ulike ordenshus, institutter og fellesskap osv. inviterer til messen og til etterfølgende kirkekaffe med presentasjon. Som hovedregel feires denne messen i St. Olav domkirke av biskopen eller generalvikaren.

Neste Bønn for kall-dag, fredag den 7. desember, er det imidlertid St. Carolus Borromeussøstrene som skal presenteres - og messe og treff med presentasjon finner sted i St. Mikael kirke i Moss kl. 19.00.

Messe og treff er særlig myntet på alle som på en eller annen måte engasjeres i eller av preste- og ordenskall. Både de som har sitt eget kall i bønnen og de som har andres kall i bønnen er velkommen!

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (30. november 2007)

av Webmaster publisert 30.11.2007, sist endret 30.11.2007 - 15:15