Adventsaksjonen 2007: Barn og unge i krig

Den første søndag i advent går startskuddet for Adventsaksjonen 2007. Adventsaksjonen er Norges Unge Katolikkers årlige solidaritetsaksjon og arrangeres i samarbeid med Caritas Norge. Årets aksjon har temaet "Barn og unge i krig", og de innsamlede midlene går til reintegrering av barnesoldater i Uganda. Katolske barn og unge i Norge vil i hele adventstiden samle inn penger til prosjektet, gjennom bøsseinnsamling, vaffelsalg, konserter, julegavesalg osv. Ta vel imot bøssebærerne for Adventsaksjonen 2007 i din menighet! Du kan også gi ditt bidrag via konto 3000.16.91410.

NUKs Karitativt Utvalg presenterer her årets prosjekt:

Barn og unge i krig!

Millioner av barn og unge lever og lider under krig og konflikter, særlig i fattige land. Mange har mistet sine nærmeste til krigens herjinger og en del har blitt tvunget til å delta i dem selv. En regner med at det finnes 300 000 - 400 000 slike barnesoldater i verden i dag. På verdensbasis er mer enn 20 millioner barn drevet på flukt. Mange av disse vet ikke om de noensinne får vende hjem eller om de i det hele tatt har et hjem å vende hjem til.

Årets adventsaksjon er en videreføring av fjorårets aksjon. I år har Karitativt Utvalg valgt å sette spesielt fokus på barn og unge i konfliktsituasjoner og den virkeligheten de lever i. Temaet for årets aksjon er: "Barn og unge i krig". Pengene vi samler inn går også i år til Caritas sine prosjekter i Nord-Uganda. Bruk av barn som soldater og sexslaver er utbredt i Nord-Uganda, særlig i opprørshæren LRA (Lords Resistance Army) ledet av Joseph Kony. I over 20 år har befolkningen levd under en grusom geriljakrig ledet av denne hæren. De har blitt tvunget til å forlate sine hjem og lever nå i slumtilværelser i flyktningleire som regjeringen egentlig satt opp som en midlertidig løsning med løfter om at de snart skulle få kontroll på LRA. Nå, 20 år etter, har disse løftene enda ikke blitt innfridd.

Konflikten har lenge vært fastlåst, men det siste året har det skjedd en positiv utvikling i Nord-Uganda. 29. august ble det inngått våpenhvile mellom LRA og regjeringen. Caritas Uganda og erkebiskop John Baptist Odama har vært viktige støttespillere i denne utviklingen. Fredssamtalene møter mange utfordringer, men håpet om fred lever. For at fredssamtalene skal kunne fortsette, og ikke minst for at landet skal kunne gjenreises er det helt nødvendig at bistanden fortsetter.

Gjennom å delta i årets Adventsaksjon kan du være med på å støtte opp om og videreføre denne positive utviklingen. Sammen med Caritas Norge ønsker Norges Unge Katolikker å utfordre deg til å engasjere deg og å gjøre en innsats! Du kan bidra til å bedre fremtidsutsiktene for Nord-Ugandas barn og unge!

Anne May Melsom, Karitativt Utvalg 2007

Du finner mer informasjon om og ressurser til årets prosjekt her.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (30. november 2007)

av Webmaster publisert 30.11.2007, sist endret 30.11.2007 - 16:03