St. Paul menighet i Bergen 150 år

Fra evangeliseringsuken i St. Paul, oktober 2007. Foto: Bergen Tamilkat

I desember måned starter feiringen av 150-årsjubileet for opprettelsen av St. Paul menighet. I desember 1857 ble nemlig pastor Christopher Holfeldt-Houen sendt til Bergen for å undersøke muligheten for å opprette en katolsk menighet der. I Oslo (den gang Christiania) hadde det allerede siden 1843 vært en katolsk menighet, hovedsakelig bestående av utenlandske katolikker. Her hadde Holfeldt-Houen gjort tjeneste noen år. Han gikk nå til fots over Filefjell og ankom Bergen i desember 1857. Her leide han to loftsrom i et hus på Kalmargjerdet. Det ene rommet innredet han til et provisorisk kapell, og det andre tjente som bolig og kontor for presten. Den 16. desember kunne han feire den første hellige messe i det nye kapellet. I Bergen var det den gang en liten gruppe utenlandske katolikker, og blant dem begynte han nå sitt arbeid, men han reiste også rundt til spredtboende katolikker fra Kristiansand til Trondheim. I 1858 ble så menigheten offisielt opprettet.

Etter seks år, i 1864, hadde man innsamlet så mange midler at man kunne kjøpe tomten hvor kirken i dag står, og året etter kunne kirkens grunnsten nedlegges. Etter 11 års byggetid kunne kirken innvies i 1876. Det var pave Pius IX som uttrykkelig ønsket at den nye menighet og kirke skulle vies til den store misjonsapostelen Paulus. Stor fremsynthet og stort vågemot viste de to byggherrer, pastor Christopher Holfeldt-Houen og pater Johan Daniel Stub, som fikk bygget en kirke med 350 sitteplasser i en tid da menigheten knapt hadde 50 medlemmer. I dag er St. Paul kirke fremdeles den største katolske kirke i landet vårt, men slik som menigheten har vokst i de siste årene, er den blitt for liten.

Vår menighet i dag består av mennesker fra hele verden, som alle bringer sin tro og sin kultur med seg til berikelse av både menighetens og byens liv. Ikke bare har menigheten økt veldig i tall (vi nærmer oss snart 8000 medlemmer) men det er også en veldig aktiv menighet; det ser vi ikke minst av alle de troende som engasjerer seg i katekese, barne- og ungdomsarbeid, de nasjonale gruppene, liturgien, kirkemusikk og korsang, caritas, eldregruppe, bønnegrupper, bibelgrupper, legordensgrupper, kirkevaskgruppe, sakristangruppe og mye mer. Det er også fint å se at kirken er overfylt flere ganger hver søndag og at gudstjenestene i distriktene blir godt besøkt. Et veldig positivt tegn var den gode oppslutningen om Evangeliseringsuken i oktober. St. Paul menighet er en levende og livskraftig jubilant, nettopp fordi den er grunnlagt på Jesus Kristus og holdt sammen i alt sitt mangfold i enheten i Den éne Katolske Kirke i Den Hellige Ånd.

Hovedfeiringen vil finne sted på menighetsfesten, søndag 15. juni 2008. Da håper vi å kunne avduke statuene av St. Paul og Sta. Sunniva, menighetens og byens vernehelgener, som skal plasseres i nisjene på kirkefasaden. Det arbeides med utkast til statuene, og hvis det blir tilfredsstillende, håper vi at de blir ferdige til sommeren 2008. Den 29. juni, høytiden for Peter og Paul, vil biskop Eidsvig komme, og etter høymessen velsigne statuene.

Vi feirer jubileer ikke bare for å skue tilbake på det som har skjedd. Langt viktigere er det at vi ved å betrakte menighetens historie får inspirasjon til å føre fedrenes verk videre. Måtte enheten og den innbyrdes kjærlighet i vårt mangfold gjøre vår menighet til et synlig tegn på vår tro, og måtte St. Paul menighet, som bærer den store misjonsapostelen navn, fortsette å være et levende vitnesbyrd om Herren Jesus Kristus i vår by og vårt land.

Dom Alois Brodersen Can.Reg.

Sogneprest

(Fra St. Paul menighetsblad, november 2007)

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (3. desember 2007)

av Webmaster publisert 03.12.2007, sist endret 03.12.2007 - 15:30