Oslo katolske bispedømme søker informasjonskonsulent/pressekontakt

Oslo katolske bispedømme søker

Informasjonskonsulent/pressekontakt

Informasjonskonsulenten/pressekontakten er tilknyttet Informasjonstjenesten i bispedømmet.

Vi trenger en person med

  • Utdannelse på universitets- eller høyskolenivå (teologi/kristendom og/eller journalistikk/media i fagkretsen er en fordel)
  • God kjennskap til katolsk tro og virksomhet i Norge og internasjonalt
  • Svært god beherskelse av norsk, skriftlig og muntlig
  • Gode engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig (ytterligere språkkunnskaper er en fordel)
  • Gode samarbeidsevner
  • Gode formidlingsevner

Søker må være katolikk. Erfaring fra informasjonsarbeid og/eller media er en fordel.

Arbeidet består av informasjonsformidling internt i og eksternt om Den katolske kirke i Norge, blant annet ved å besvare henvendelser og være kontaktperson for media. Profilering av Den katolske kirke i media og samfunn er en sentral del av stillingen.

Konkrete ansvars-/ arbeidsområder og stillingsbetegnelse kan vurderes ut fra søkers kvalifikasjon.

Lønn og tiltredelsesdato etter avtale.

Søknadsfrist: 1. februar 2008

Spørsmål om stillingen kan rettes til Ulrik Sverdrup-Thygeson (e-mail: Ulrik.Sverdrup-Thygeson@katolsk.no; tlf.: 23 21 95 00 / 09) eller Kristine Dingstad (e-mail: kristine.dingstad@katolsk.no; tlf.: 23 21 95 00 / 37).

Søknad med relevante attester sendes til:

Oslo katolske bispedømme, Akersveien 5, 0177 Oslo.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (4. desember 2007)

av Webmaster publisert 04.12.2007, sist endret 04.12.2007 - 10:21