Elisabethsøstrene inviterer ungdom til åndelig forberedelse før jul

Lørdag den 15. desember 2007 inviterer Elisabethsøstre ungdom til en åndelig forberedelse til å feire høytiden for Herrens Fødsel.

Arrangementet finner sted på St. Elisabethhjemmet på Nordstrand, Munkerudveien 52.

Programmet består av:
12:00 Åpning - Den Hellige Messe
13.00 Lunsj
14:00 Foredrag og samtale
15.30 Juleverksted
17.30 Tilbedelse
18.30 Avslutning

Har du lyst til å komme? Fint om du kan si fra innen fredag 14. desember 2007 til sr. Natanaela på e-post Natanaela@StElisabeth.katolsk.no, tlf. 23 38 44 05 eller mob. 91 10 43 25.

St. Elisabethsøstrene (10. desember 2007)

av Webmaster publisert 10.12.2007, sist endret 10.12.2007 - 19:50