Lanserer verdensomspennende bønnekampanje for prester

Gjennom et brev til verdens biskoper, supplert av en 40 siders illustrert brosjyre, lanserer Kongregasjonen for kleresiet en bønnekampanje for en åndelig fornyelse av den katolske geistlighet. Kongregasjonen oppfordrer særlig til bønn for prestene gjennom eukaristisk tilbedelse. I tillegg ønsker kongregasjonen at det rekrutteres "spirituelle mødre" som ber for prestene og for kall.

Prosjektet, som ble lansert den 8. desember, ønsker særlig å synliggjøre sammenhengen mellom eukaristien og embedet, samt Den hellige Marias særskilte rolle som forbeder for og Mor for alle prester, heter det i brevet fra kongregasjonen til verdens biskoper. Kardinal Claudio Hummes, kongregasjonens prefekt, og erkebiskop Mauro Piacenza, sekretær, forteller at kampanjen er et første steg i en større misjon for å hjelpe dagens prester i de mange utfordringer de stilles overfor, og gjennom en verdensomspennende kampanje med sakramental tilbedelse ønsker Kirken og be om at de prester som trenger det får styrke til å gjøre opp for sine feil og om helliggjørelse av presteskapet. Kongregasjonen ønsker også å fremme en forpliktelse blant flere kvinnelige ordensfolk til å, på Marias eksempel, foreta en "åndelig adopsjon av prester for å hjelpe dem i deres selvoppofrelse, bønn og bot," heter det.

Brevet oppfordrer biskopene til å fremme "en bønnebevegelse" blant prestene, ordenfolket og legfolket i sine bispedømmer, sentrert rundt eukaristisk tilbedelse.

Kongregasjonen har mer informasjon om kampanjen på sine hjemmesider.

CWN - Catholic World News (13. desember 2007)

av Webmaster publisert 13.12.2007, sist endret 13.12.2007 - 11:31