Kirkens eldste kardinal død

Kardinal Alfons Maria Stickler SDB (1910-2007)

Vatikanet (Kathpress/KI) - Kirkens eldste kardinal, den østerrikske Alfons Maria Stickler SDB, døde onsdag kveld den 12. desember 2007 i sin leilighet i Palazzo del Sant'Uffizio, hvor han de siste årene har levd svært tilbaketrukket. Han ble 97 år gammel. Han avsluttet sin yrkesaktive karriere som arkivar og bibliotekar for Den hellige romerske Kirke (1985-88).

Alfons Maria Stickler ble født den 23. august 1910 i Neunkirchen i erkebispedømmet Wien i Østerrike. Han sluttet seg til salesianerne (Salesiani di Don Bosco - SDB) og tilbrakte novisiatet i Tyskland, og han studerte ved salesianske studiehus i Tyskland, Østerrike, Torino og Roma. Han ble presteviet den 27. mars 1937 i Laterankirken i Roma. Mellom 1937 og 1940 studerte han sivil- og kirkerett på det pavelige universitetet Sant'Apollinare i Roma og tok doktorgraden i begge disipliner. Deretter underviste han mellom 1940 og 1953 ved kirkerettsfakultetet ved det salesianske universitetet i Torino, og mellom 1953 og 1958 var han dekanus (universitetet ble flyttet til Roma i 1957). Han deltok under Andre Vatikankonsil (1962-65) som ekspert (peritus).

Han ble den 25. mars 1971 utnevnt til prefekt for Vatikanbiblioteket, hvor han ledet byggingen av et underjordisk magasin for å lagre gamle manuskripter. Han var en ledende kirkerettsekspert og deltok i forberedelsene av den nye Codex Iuris Canonici av 1983. Han ble den 8. september 1983 utnevnt til titularbiskop av Bolsena med personlig tittel av erkebiskop og til pro-bibliotekar for Vatikanbiblioteket. Han ble bispeviet den 1. november 1983 i Vatikanet av pave Johannes Paul II (1978-2005). Han ble den 9. juli 1984 utnevnt til pro-arkivar for Vatikanets hemmelige arkiver. Den 25. mai 1985 ble han kreert til kardinal, og den 27. mai ble han utnevnt til Kirkens bibliotekar og arkivar. Han gikk av fra begge poster den 1. juli 1988, nesten 78 år gammel.

Pave Benedikt XVI feirer rekviemmessen for kardinal Stickler ved Kathedra-alteret i Peterskirken fredag den 14. desember.

Etter at kardinal Johannes Willebrands (1909-2006) døde den 1. august 2006, 96 år gammel, har kardinal Stickler vært Kirkens eldste kardinal. Denne posisjonen overtas nå av den tyske kardinalen Paul Augustin Mayer OSB, som er født den 23. mai 1911. Kardinalkollegiet består nå av 200 medlemmer, hvorav 120 er under åtti år og dermed kan delta i et kommende pavevalg.

Kathpress/KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); (o: pe) (13. desember 2007)

av Webmaster publisert 13.12.2007, sist endret 13.12.2007 - 17:39