Thuan Cong Pham utnevnt til økonom i OKB

Se også:


Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo har ved et dekret av den 11. desember 2007 utnevnt Thuan Cong Pham til Oslo katolske bispedømmes økonom. Ifølge kirkeretten plikter ethvert bispedømme å ha en økonom, og for å oppfylle dette kravet må biskopen høre Konsultorkollegiet og Finansutvalget. Utnevnelsen til økonom er ifølge kirkretten på åremål i fem år (canon 494 § 2).

Thuan Cong Pham har fra den 1. juni 2007 vært ansatt i bispedømmet som økonom. Fra 1. januar 2008 blir han altså utnevnt eller "beskikket" til stillingen, med det ansvar og de plikter dette ifølge kirkeretten innebærer.

Thuan er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. 

 

Dekret

Beskikkelse av Pham cong Thuan som økonom

Etter å ha rådført meg med Konsultorkollegiet og Finansutvalget i bispedømmet, beskikker jeg i henhold til can. 494 § 1 Thuan Cong Pham til økonom i Oslo katolske bispedømme.

Beskikkelsen skjer med virkning fra 1. januar 2008, og i henhold til samme canon § 2 gjelder den for en periode av fem år.

Til supplement av dette dokument utarbeides det vanlig arbeidskontrakt mellom bispedømmet og Thuan Cong Pham.

Oslo, den 11. des. 2007

Bernt Eidsvig Can.Reg.

Biskop av Oslo

Frode Eikenes

Kansler

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (13. desember 2007)

av Webmaster publisert 13.12.2007, sist endret 15.01.2021 - 12:05