Thuan Cong Pham utnevnt til økonom i OKB

 Se også:

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo har ved et dekret av den 11. desember 2007 utnevnt Thuan Cong Pham til Oslo katolske bispedømmes økonom. Ifølge kirkeretten plikter ethvert bispedømme å ha en økonom, og for å oppfylle dette kravet må biskopen høre Konsultorkollegiet og Finansutvalget. Utnevnelsen til økonom er ifølge kirkretten på åremål i fem år (canon 494 § 2).

Thuan Cong Pham har fra den 1. juni 2007 ansatt i bispedømmet som økonom. Fra 1. januar 2008 blir han altså utnevnt eller "beskikket" til stillingen, med det ansvar og de plikter dette ifølge kirkeretten innebærer.

Thuan er født 23. august 1979 og er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Han er oppvokst i Bergen, hvor han i mange år var en aktiv ministrant i St. Paul menighet. Han har også vært aktiv i Norges Unge Katolikker, både som representant i landsstyret og økonomisk utvalg, leder for distrikt Vest og både leder og organisasjonssekretær for NUK. Fra høsten 2006 til våren 2007 arbeidet han i Hoi An, Vietnam, som feltsjef for Kulturstudier.

Dekret

Beskikkelse av Pham cong Thuan som økonom

Etter å ha rådført meg med Konsultorkollegiet og Finansutvalget i bispedømmet, beskikker jeg i henhold til can. 494 § 1 Thuan Cong Pham til økonom i Oslo katolske bispedømme.

Beskikkelsen skjer med virkning fra 1. januar 2008, og i henhold til samme canon § 2 gjelder den for en periode av fem år.

Til supplement av dette dokument utarbeides det vanlig arbeidskontrakt mellom bispedømmet og Thuan Cong Pham.

Oslo, den 11. des. 2007

Bernt Eidsvig Can.Reg.

Biskop av Oslo

Frode Eikenes

Kansler

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (13. desember 2007)

av Webmaster publisert 13.12.2007, sist endret 13.12.2007 - 18:27