Kurs for menighetenes sakristaner 16. februar

Oslo Katolske Bispedømme, ved domkirkens rektor, arrangerer kurs for menighetenes sakristaner lørdag 16. februar i St. Olav domkirke og Mariagården (Akersveien 16). Påmelding til domkirkens rektor innen 15. januar.

For ytterligere informasjon, kontakt domkirkerektor p. Tan Peter Duc Do OFM på e-post domkirken@okb.katolsk.no eller tlf. 23 21 95 00/24.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (14. desember 2007)

av Webmaster publisert 14.12.2007, sist endret 14.12.2007 - 10:47