Klart for nye salige

Vatikanet (KI) - Mandag den 17. desember 2007 mottok pave Benedikt XVI Helligkåringskongregasjonens prefekt, kardinal José Saraiva Martins CMF, i en privat audiens. Under audiensen ga paven kongregasjonen autorisasjon til å promulgere fjorten nye dekreter:

Det er godkjent mirakler på forbønn av seks ærverdige, noe som åpner veien for snarlige saligkåringer. Det gjelder:

 • den ærverdige Mikael Sopocko (1888-1975), polsk sekularprest, erklært ærverdig den 20. desember 2004
 • den ærverdige Khalil Haddad (ordensnavn: Jakob av Ghazir) (1875-1954), libanesisk prest OFMCap og grunnlegger av kongregasjonen Fransiskanersøstre av Korset, erklært ærverdig den 21. desember 1992
 • den ærverdige Katarina Sordini (ordensnavn: Maria Magdalena av Inkarnasjonen) (1770-1824), italiensk ordenssøster og grunnlegger av instituttet Søstre av den evige tilbedelse av Sakramentet (Adoratrici Perpetue del Santissimo Sacramento), erklært ærverdig den 24. april 2001
 • den ærverdige Johanna Emilie de Villeneuve (1811-54), fransk ordenssøster og grunnlegger av kongregasjonen Søstre av den uplettede unnfangelse (Soeurs bleues de Castres), erklært ærverdig den 6. juli 1991
 • den ærverdige Louise Poloni (ordensnavn: Vincentia Maria) (1802-55), italiensk ordenssøster og grunnlegger av instituttet Barmhjertige søstre av Verona (Sorelle della Misericordia di Verona), erklært ærverdig den 28. april 2006
 • den ærverdige Josefina Catanea (ordensnavn: Maria Josefina av Den korsfestede Jesus) (1894-1948), italiensk ordenssøster OCD, erklært ærverdig den 3. januar 1987

I tillegg har åtte personer blitt erklært Venerabilis («Ærverdige»), noe som betyr at bare et mirakel på deres forbønn gjenstår før de kan saligkåres:

 • Guds Tjener Frans Mottola (1901-69), italiensk sekularprest og grunnlegger av sekularinstituttet Oblater av Jesu Hellige Hjerte
 • Guds Tjener Serafinus Morazzone (1747-1822), italiensk sekularprest
 • Guds Tjener Ludvig Rafiringa (ordensnavn Rafael) (1856-1919), madagassisk legbror FSC
 • Guds Tjener Josef Nehmé (ordensnavn Stefan) (1889-1938), libanesisk legbror OLM
 • Guds Tjenerinne Anna Maria Marovich (1815-87), italiensk ordenssøster i instituttet for Reparasjonssøstre (Suore della Riparazione al Sacratissimo Cuore di Gesù e di Maria Immacolata)
 • Guds Tjenerinne Josefina de Micheli (ordensnavn: Maria Petrina) (1890-1945), italiensk ordenssøster i kongregasjonen Døtre av Den uplettede unnfangelse (Congregazione dell'Immacolata Concezione)
 • Guds Tjener Emmanuel Lozano Garrido (1920-71), spansk legmann
 • Guds Tjenerinne Antonia Meo (også kjent som Nennolina) (1930-37), italiensk barn

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); (pe) (18. desember 2007)

av Webmaster publisert 18.12.2007, sist endret 18.12.2007 - 17:04