Nye statutter for menighetenes finansråd

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo meddeler den 14. desember 2007 nye statutter for finansrådene i Oslo katolske bispedømmes menigheter:

Kirkeretten foreskriver finansråd for alle menigheter (kan. 537). Sogneprestene har til 1. april 2008 med å opprette eller innordne eksisterende finansråd med følgende regler.

Regler for menighetenes finansråd i Oslo katolske bispedømme

§1. Menighetens finansråd består av

- menighetens sogneprest, og

- 2 medlemmer.

§2. Sognepresten utnevner finansrådets medlemmer i samråd med menighetsrådet. Finansrådet bør regelmessig fremlegge sitt arbeid for menigheten.

§3. Finansrådets funksjonstid er 2 år.

Oslo, den 14. desember 2007

Bernt Eidsvig Can.Reg.

Biskop av Oslo

P. Frode Eikenes

Kansler

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (20. desember 2007)

av Webmaster publisert 20.12.2007, sist endret 20.12.2007 - 11:10