Angrep på familien og miljøet truer verdensfreden, hevder paven i sitt fredsbudskap

Hvert år den 1. januar, på høytiden for Guds hellige Mor Maria, markerer Kirken også Verdensfredsdagen. I denne anledning gir Den hellige far alltid et budskap til verden. Ved markeringen 1. januar 2008 er pavens tema "Den menneskelige familie, et fredens fellesskap". Teksten er publisert på engelsk, fransk, italiensk, tysk, arabisk, polsk, spansk og portugisisk.

Angrep på familien og på miljøet er angrep på verdensfreden, hevder pave Benedikt XVI i budskapet til den 41. Verdensfredsdagen. Siden familien er den grunnleggende enhet i samfunnet, krever et sunt samfunn et sunt familieliv, argumenterer han og konkluderer med at forsøk på å underminere familien er en trussel for freden.

Familien er en guddommelig institusjon, fundamental for mennesket og prototypen på all sosial orden, hevder paven. Derfor kan ikke det menneskelige fellesskap fungere uten familien. Familier har også rettigheter, og misbruk av disse rettighetene fører til urettferdighet av det slag som kan undergrave sann fred, advarer han. Derfor vil enhver som, selv uten å vite det, ikke tar familieinstitusjonen på alvor, sette freden i fare både nasjonalt og internasjonalt, siden han svekker det som faktisk er den grunnleggende formidler av fred. Alt som søker å svekke familien, basert på ekteskapet mellom en mann og en kvinne, alt som direkte eller indirekte står i veien for deres åpenhet til alt nytt liv, alt som forhindrer deres rett til å være den primære oppdrager av barn, er hindringer på veien til fred, hevder Den hellige far.

På lignende måte forklarer paven at samfunnet trenger et sunt miljø, og derved er en klok forvaltning av jordens ressurser nødvendig for en fredelig sameksistens. Paven tar avstand fra radikale miljøprofeter som utroper dommedag men oppfordrer innstendig til en ansvarlig bruk av ressurser og en rettferdig fordeling av omkostningene ved miljøvern. Jorden er et felles hjem for hele menneskeheten, og skade på miljøet er en form for urettferdighet som rammer alle. For å bevare miljøengasjementet i det riktige perspektivet, skriver paven: "Mennesker er selvsagt av høyere verdi enn skapelsen som helhet. Respekt for miljøet betyr ikke å anse materien eller dyr som viktigere enn mennesket."

Etter å ha behandlet temaene familie og miljø, går paven videre til å oppfordre til fornyet innsats for å stanse verdens mange kriger og for å demilitarisere samfunnet - i særdeleshet nedrustning av atomvåpen.

Tirsdag den 1. januar, Verdensfredsdagen og høytiden for Guds hellige Mor Maria, presiderer pave Benedikt XVIs ved høymessen i Peterskirken kl. 10.00.

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) / VIS / CWN (27. desember 2007)

av Webmaster publisert 27.12.2007, sist endret 27.12.2007 - 13:55