Pål Bratbak og Nguyen Thanh Phu avlegger diakonale eder 28. desember

Den 5. januar 2008 diakonvies to av Oslo katolske bispedømmes prestestudenter; Pål Bratbak og Nguyen Thanh Phu. Før diakonvielsen finner sted, må begge seminaristene avlegge sine diakonale eder for biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo. Edsavleggelsen finner sted i St. Olav domkirke den 28. desember 2007 kl. 18.00.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (27. desember 2007)

av Webmaster publisert 27.12.2007, sist endret 27.12.2007 - 14:17