Msgr. Emil Paul Tscherrig ny nuntius til de nordiske land

 

Emil Paul Tscherrig (foto: Mats Tande 2012-01-30)
Erkebiskop Emil Paul Tscherrig

 

 Se også:

Pave Benedikt XVI har den 26. januar 2008 utnevnt msgr. Emil Paul Tscherrig til nuntius til de nordiske land. Msgr. Tscherrig etterfølger msgr. Giovanni Tonucci, som forlot nuntiaturet i Stockholm den 26. november 2007 for å bli erkebiskop-prelat for det kjente italienske valfartsstedet Loreto.

Den nyutnevnte nuntius (pavelig ambassadør), msgr. Tscherrig, er født i Unterems (bispedømmet Sion) i Sveits den 3. februar 1947. Han ble presteviet den 11. april 1974 og inkardinert i Sion. Han har doktorgrad i kirkerett. Den 1. april 1978 begynte han sin tjeneste i Vatikanets diplomatiske korps. Han har vært stasjonert i Uganda, Korea, Bangladesh og i Vatikanets Statssekretariat.

Den 4. mai 1996 ble han utnevnt til titularerkebiskop av Volli og til nuntius i Burundi, og ble bispeviet den 27. juni 1996. Den 7. juli 2000 ble han utnevnt til nuntius resp. apostolisk delegat i Trinidad, Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, og Suriname. Den 20. januar 2001 ble han også utnevnt til nuntius i Antigua and Barbuda, Barbados, og Suriname. Den 22. mai 2004 ble han utnevnt til nuntius i Korea, og den 17. juni 2004 dessuten i Mongolia.

Av språk kan msgr. Tscherrig både fransk, tysk, italiensk, engelsk og spansk.

Msgr. Tscherrig kjenner godt til de nordiske land. Fra midten av 1980-tallet arbeidet han i Vatikanets Statssekretariat, hvor han sammen med kardinal Tucci og dr. Gasparri forberedte pavens reiser. I anledning Johannes Paul IIs reise til Norden i 1989 besøkte msgr. Tscherrig våre nordiske land ved flere anledninger.

Det er foreløbig ikke klart når msgr. Tscherrig forlater Korea og Mongolia, men det forventes at han kommer til Stockholm i løpet av april måned.

VIS - Vatican Information Service (26. januar 2008)

av Webmaster publisert 26.01.2008, sist endret 31.01.2012 - 16:07