Knut Arstad utnevnt til magistral delegat for gravridderne i Norge

 Se også:

Knut Arstad er den 6. februar 2008 utnevnt til magistral delegat (leder) for Ordenen av Den Hellige Grav i Jerusalem sin magistrale delgasjon i Norge. Arstad overtar derved ledelsen etter p. Arne Marco Kirseboms interimledelse. P. Kirsebom er storprior for gravridderne i Norge.

Det var den 6. desember 2007 at gravriddernes stormester, kardinal John Patrick Foley, besluttet å opprette en magistral delegasjon av ordenen i Norge - med virkning fra den 1. januar 2008. En magistral delegasjon er en selvstendig gruppe underlagt ordenens ledelse i Vatikanet, men som foreløpig ikke er stor nok til å utgjøre et stattholderskap. Medlemmene i Norge var inntil januar 2008 en del av stattholderskapet i Sverige.

Det var i 2004 at ordenen hadde sin første investitur av riddere, damer og ekklesiastiske medlemmer i Stockholm, og Knut Arstad var da den første nordmann som ble tatt opp - av selveste patriarken av Jerusalem, msgr. Michel Sabbah.

Per i dag har den norske gruppen åtte medlemmer; syv riddere og en dame. I tillegg har man en offisiell kandidat. Alle medlemmer må godkjennes av den lokale biskop. Gruppen samles månedlig til messe, åndelig betraktning og generell saksbehandling.

Ridderne av Den hellige grav i Jerusalem er en kirkelig institusjon hvis apostolat er å være "beskyttere" for kristne i Det hellige land. Dette innebærer økonomisk støtte, åndelig støtte og å spre informasjon om og bevisstgjøre rundt de kristne i Det hellige lands situasjon. Den økonomiske støtten går til generell drift av patriarkatet i Jerusalem, samt til konkrete prosjekter som skoler, barnehager, sykehus og fødeklinikker. Innsamlede midler sendes til ledelsen i Roma, som distribuerer videre.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (27. februar 2008)

av Webmaster publisert 27.02.2008, sist endret 27.02.2008 - 14:13