Chiara Lubich, Focolarebevegelsens grunnlegger, er død

 Se også:

Focolarebevegelsens grunnlegger Chiara Lubich døde natt til fredag den 14. mars, i en alder av 88 år. Lubich ble i februar lagt inn på Gemellisykehuset i Roma grunnet alvorlige pusteproblemer, men da hun forsto at hennes time var kommet, ba hun om å få lov til å dø i sitt elskede Mariapoli, Focolarebevegelsens høykvarter sør for Roma. Med medisinsk bistand ble hun derfor fraktet hjem den 13. mars. Hun døde i løpet av natten, omsluttet av slektinger og åndelige barn.

De siste dagene har Focolarebevegelsen mottatt støtteerklæringer fra alle verdens hjørner. Under sitt besøk til Roma i mars besøkte sågar den økumeniske patriark Bartholomeo I av Konstantinopel hennes sykeseng. "Jeg vil takke vår kjære Chiara Lubich for alt hun har gjort for hele Kirken. Jeg er glad for anledningen til å møte henne," sa patriarken etter besøket. Patriarken og Lubich har kjent hverandre i over 40 år.

Chiara Lubich ble født i 1920 i byen Trento nord i Italia, og hun vokste opp i ekstrem fattigdom. Hun fikk et kall i 1943 til å leve et liv i tjeneste for Gud. I 1944, under et voldsomt bombeangrep i Trento, ble Chiaras hjem rammet, men hun besluttet å bli værende i byen for å yte andre bistand. I ruinene møtte hun en kvinne som var blitt gal av sorg over å ha mistet sine fire barn, og i omfavnelsen av kvinnen forsto Chiara det kristne kallet til å omfavne og lindre menneskenes smerte. Det var i Trento at Chiara begynte det hun kalte "det guddommelige eventyret."

Bevegelsen ekspanderte fort i Italia, og på 1950-tallet i Europa for øvrig. I 1959 fortsatte veksten, og bevegelsen spredte seg til alle kontinenter. Da ungdomsopprøret eksploderte mot slutten av 1960-tallet, var Chiaras respons at det kun var i Evangeliet at ungdommene kunne finne svar på sine dype spørsmål.

Focolarebevegelsen er en internasjonal kristen legmannsbevegelse som siden oppstarten i Italia i 1943 har spredt seg til mennesker i 180 land i alle verdensdeler. Da Focolarebevegelsen etter hvert vokste også utenfor det katolske Italia, fikk man kontakt med kristne av andre konfesjoner. Slik ble en "livets økumenikk" utviklet. I dag omfatter bevegelsen flere millioner mennesker over hele verden - voksne, barn, ungdommer, prester og ordensfolk. Selv jøder, muslimer og andre troende er engasjerte, og dessuten mange mennesker uten religiøs overbevisning.

Ut fra en radikal kristen kjærlighet søker bevegelsens medlemmer gjennom åpen dialog med alle mennesker å bidra til den menneskelige families enhet, i samsvar med Jesu bønn om at alle skal bli ett.

I Norge har vi et Focolarefellesskap i Oslo.

RV - Vatikanradioen (14. mars 2008)

av Webmaster publisert 14.03.2008, sist endret 14.03.2008 - 11:28