Regjeringen har lagt frem forslag til ny og kjønnsnøytral ekteskapslov

 Se også:

Regjeringen la fredag den 14. mars frem forslag til en ny og kjønnsnøytral ekteskapslov. Lovforslaget innebærer at homofile kan inngå ekteskap, at de på lik linje med heterofile par og enslige skal få rett til å bli vurdert som adoptivforeldre og at lesbiske par skal få samme adgang til assistert befruktning som heterofile.

Lovforslaget spesifiserer videre at trossamfunnene får rett, men ikke plikt, til å vie homofile.

Ved lanseringen av den nye ekteskapsloven foreslås den nåværende partnerskapsloven opphevet. Dessuten foreslår regjeringen, som resultat av den nye ekteskapsloven, endringer i adopsjonsloven, bioteknologiloven og barneloven.

Regjeringen har med dette valgt å se bort fra argumentasjonen fra en mengde kritiske høringsinstanser, deriblant Oslo katolske bispedømme.

"Lovforslaget i sin nåværende form representerer så alvorlige anslag mot samfunnets bærende institusjoner - ekteskapet og familien - og mot vår sivilisasjons viktigste verdier, at Oslo katolske bispedømme tar fullstendig avstand fra det og ber om at lovforslaget trekkes umiddelbart tilbake," konkluderes det i høringsuttalelsen fra OKB.

Trolig er de fleste forslagene til ny ekteskapslov sikret flertall i Stortinget. Det er femdeles uvisst når Stortinget stemmer over forslaget.

Les:

- Pressemeldingen fra Barne- og likestillingsdepartementet i forbindelse med lovframlegget den 14. mars

- Forslaget til ny ekteskapslov

- Tromsø Stifts høringsuttalelse

- OKBs høringsuttalelse

- Fra Den katolske kirkes Katekisme om ekteskapet

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (14. mars 2008)