Bredt kirkelig nei til ny ekteskapslov

 Se også:

PRESSEMELDING FRA NORGES KRISTNE RÅD:

Bredden av norske kristne kirkesamfunn er skuffet over at Regjeringen fremmer forslag til ny ekteskapslov som sidestiller enkjønnede parforhold med ektekap mellom mann og kvinne

Som kirker i Norge tilknyttet Norges kristne råd er det vår felles oppfatning at ekteskap som en ordning i samfunnet er et forpliktende og bindende forhold mellom en kvinne og en mann. Vi vil fremheve at ekteskap mellom en kvinne og en mann har en sentral og grundig teologisk og moralsk begrunnelse i den kirkelige lære og tradisjon. Ekteskap mellom en mann og en kvinne har gjennom årtusener vært et vesentlig trekk i vårt og de fleste nasjonale samfunns kultur.

- Det at en så vidtrekkende reform med så mange samfunnsmessige implikasjoner lanseres uten en grundigere utredning vitner om at Regjeringen i denne saken ført og fremst har latt seg styre av en en homopolitisk agenda sier styreleder Svein Veland i en kommentar.

- Selv om vi anerkjenner samfunnets behov for å gi homofile par mulighet til gode juridiske rammer for sitt samliv, mener vi det er uheldig og unødvendig at dette gjøres på en måte som innebærer en grunnleggende endring i forståelsen av hva ekteskap er.

Ettersom man har lite forskningsbasert kunnskap om konsekvenser for barns oppvekst burde man være varsomme med å ta beslutninger som kan ha så vidtrekkende konsekvenser for den svakeste part. Dette gjelder både i spørsmålet om assistert befruktning ved sæddonasjon og generell adopsjonsrett for homofile par. At enkelte barn av ulike grunner må vokse opp uten å kjenne en eller begge sine biologiske foreldre må vi leve med. Det er ikke ønskelig at samfunnet skal bidra til å øke antall barn som opplever dette og sette dette i system.

Høringsuttalelsen fra Norges Kristne Råd kan lastes ned her.

Pressekontakt:

Styreleder Svein Veland 91 39 39 90

Fung. gen.sekr. Dag Nygård 916 42 517

Medlemmsamfunn:

Den Anglikanske kirke i Norge

Den Evangelisk Lutherske Frikirke

Den Katolske Kirke

Den norske kirke

Den ortodokse kirke-Hellige Nikolai menigh.

Den tyske menighet i Norge

Det Greske Orthodokse Samfunn

Det Norske Baptistsamfunn

Det Norske Misjonsforbund

Den serbisk ortodokse kirke i Norge - Hl. Vasilije Ostroski menighet

Frelsesarmeen

Guds Menighet, Vegårshei

Karisma Senter

Kirken i Dalen

Metodistkirken i Norge

Oppdal Kristne Senter

Oslo kristne senter

Pinsebevegelsen i Norge

Svenska Maragarethakyrkan

Vennenes Samfunn Kvekerne

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (17. mars 2008)